„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”