| strona główna | kontakt |
 
 
Sobota III tygodnia Wielkiego Postu
6 marca 2021r.
 
poprzednie 5 minut:

Niemoc kamieni - medytacja biblijna na 3. niedzielę Wielkiego Postu – 7 marca 2021
06 marca, 2021
Bez Ojca ani rusz - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 6 marca 2021
05 marca, 2021
W rodzinnej winnicy - wielkopostne pięciominutówki na piątek 5 marca 2021
04 marca, 2021
Wspólny mianownik – miłość - medytacja biblijna na święto Kazimierza – 4 marca 2021
03 marca, 2021
Na całość do nieba - wielkopostne pięciominutówki na środę 3 marca 2021
02 marca, 2021
Deklaracje i czyny - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 2 marca 2021
01 marca, 2021
Miłosierdzie bez granic - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 1 marca 2021
28 lutego, 2021
Przemieniające trwanie - medytacja biblijna na 2. niedzielę Wielkiego Postu – 27 lutego 2021
27 lutego, 2021
Operacja na otwartym sercu - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 27 lutego 2021
26 lutego, 2021
Ojcowskie przebaczenie - wielkopostne pięciominutówki na piątek 26 lutego 2021
25 lutego, 2021
Podążajcie za Dobrem - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 25 lutego 2021
24 lutego, 2021
Przewrotność znaku? - wielkopostne pięciominutówki na środę 24 lutego 2021
23 lutego, 2021
Modlitwa modelująca - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 23 lutego 2021
22 lutego, 2021
Zostałem dany sobie - medytacja biblijna na święto Katedry św. Piotra – 22 lutego 2021
21 lutego, 2021
Zanurzeni w łasce na pustyni - medytacja biblijna na 1. niedzielę Wielkiego Postu – 21 lutego 2021
20 lutego, 2021
W miłosnym spojrzeniu - wielkopostne pięciominutówki na sobotę po Popielcu – 20 lutego 2021
19 lutego, 2021
Nie czy, a kiedy i jak? - wielkopostne pięciominutówki na piątek po Popielcu – 19 lutego 2021
18 lutego, 2021
Liczenie strat - wielkopostne pięciominutówki na czwartek po Popielcu – 18 lutego 2021
17 lutego, 2021
Ku lepszemu – stopień wyższy - wielkopostne pięciominutówki na środę popielcową – 17 lutego 2021
16 lutego, 2021
Uczniowie o chlebie, a Jezus o niebie - Markowe pięciominutówki na wtorek 16 lutego 2021
15 lutego, 2021
Ku lepszemu – stopień wyższy - wielkopostne pięciominutówki na środę popielcową – 17 lutego 2021
16 lutego, 2021

 

z ostatniej chwili
---------------------

31 grudnia, 2020
Na ten nowy rok - 2021

Niech Serce Jezusa rozpali nasze serca!...


24 grudnia, 2020
Boże Narodzenie 2020

Przyszedł nie mimo, a w pandemii...
Przyszedł do naszych serc, rodzin, parafii... i do tych samotnych...

29 listopada, 2020
Roraty 2020 - wersja audio

Zapraszam na roraty A.D. 2020

https://modlitwawdrodze.pl/index.php?id=575...

 

 

 

Tekst ewangelii: Mt 6, 1-6. 16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

Zmiana na lepsze

Gdy jest zło to zmiana oznaczać będzie wyrzeczenie się i odrzucenie tegoż zła. Gdy jest dobrze to nikt nie twierdzi, że nie mogłoby być lepiej. Zmiana naznacza życie ludzkie. Rośniemy i zmieniamy się. Nie chodzi o przetrącanie kręgosłupa, bo budowla jeśli poruszy się fundamentem czy belki nośne rozsypie się w drobny mak. Idzie o ulepszanie czyli by – jak to powtarza św. Ignacy Loyola – przechodzić od dobrego do lepszego. I traktować to w kategoriach przygody, przedsięwzięcia nie na lata, a na wieczność.
Tak więc owa zmiana ma mieć na uwadze oba elementy: odrzucenie zła i wybór pójścia za dobrem i realizowania go we własnym codziennym życiu. Tak więc wezwaniem wielkopostnym są słowa: bądź lepszy! Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie żyjesz, gdzie pracujesz bądź lepszy. Wykonuj każdą rzecz/sprawę lepiej. Wszak stopień wyższy świadczy o wzroście w cnocie.
Jednak nie daj się podejść pysze, która winduje wysoko, a potem z łoskotem rzuca na, a dokładnie o ziemię. Owo dobre-lepsze jest darem Bożym, jest łaską, a więc w zmianie na lepsze to z jednej strony pełne zaufanie Panu Bogu, wszak wszystko od Niego zależy, a z drugiej dokładanie z mojej, ludzkiej strony wszelkich starań, by wzrastać. I tu zachować równowagę. Lepiej bowiem nie oznacza zawsze więcej, przyjemniej czy wygodniej.

Minimalizm

Bóg zaprasza nas do minimalizmu. Skupienia się na tym, co najważniejsze. Tenże nie oznacza, iż mamy podejmować duchowy wymiar po łepkach, byle jak i jak najmniej przy użyciu najmniejszej ilości energii. Minimalizm, o którym mowa to zajęcie się tym, co konieczne i radowanie się z tego. Nie podejmuj nie wiadomo jak wielkich umartwień jeśli nie ma umiaru w życiu. Na początku zajmij się cnotą umiarkowania. Tam gdzie umiar tam też znajdzie się minimalizm duchowy. Żyję Bogiem i nie dokładam nadbudówek, które mogą sprawić, że zniknie fronton. Minimalizm zachęca do ograniczenia się! Do odmówienia sobie czegoś, by zrobić przestrzeń wolną na coś innego. W tym kluczu spójrz i na jałmużnę i na post. Nie muszę mieć wszystkiego. Niekoniecznym jest próbowanie wszystkiego.
Choćby nawet uwaga, która dziś pada: Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Jakże obecne to jest w naszym życiu! Bo co inni powiedzą? Bo jak na mnie patrzą? Życie toczy się między ludźmi, jednak to przed Bogiem staniemy i to z Nim rozmawiać będziemy na temat nagrody u Ojca naszego, który jest w niebie.
Tak więc minimalizm, o którym mowa nie oznacza nic-nie-robienia czy nie przejmowania się niczym. To zaproszenie do skupienia się na tym, co istotne, a wtedy sprawy nieistotne nie zajmują centralnego miejsca. To uporządkowanie, do którego jesteśmy wezwani. Warto spojrzeć na swoje półki czy do szaf czy też do lodówki. Czy jest tam obecny Boży minimalizm? Gdy go praktykujemy to odkrywamy wolny czas i wolną przestrzeń do zagospodarowania.

Ignacjańska recepta

W kluczu zmian na lepsze, co wynika z minimalizmu chrześcijańskiego (cieszę się z tego, co mam) warto powtarzać w sercu modlitwę św. Ignacego Loyoli, którą umieścił w Ćwiczeniach duchowych: Prosić o to, czego chcę. Tutaj prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady [104]. Trochę zmieniłbym przymiotniki: prosić o dogłębne poznanie Pana, bym mocniej Go kochał i lepiej naśladował.
I niech to przyświeca drodze Wielkiego Postu, którą rozpoczynamy. Poznawajmy Pana głębiej. To dokonuje się na modlitwie. I nikt nie mówi o tym, by więcej się modlić. Po prostu módl się lepiej i goręcej, włóż całe serce. Gdy kogoś bardziej poznaję to pragnę go mocniej kochać. Nie stawaj na głowie. To, co dotychczas robisz rób lepiej. Lepsze naśladowanie wynika także z poznania i miłowania. Dziś idź za Nim lepiej niż wczoraj.
Z takim nastawieniem podejdźmy więc do trzech kierunków zaproponowanych przez Pana Jezusa: modlitwa, post i jałmużna. Nie po to, by ludzie nas chwalili, ale by chwalili Ojca, który jest w niebie. Niech rozlega się w mym sercu wołanie: bądź dobry… bądź lepszy. Rozmiłuj się w Panu Jezusie! Niech twe serce goreje. W ukryciu… tam, gdzie widzi Ojciec.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI