| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Agnieszki
21 stycznia 2021r.
 
poprzednie 5 minut:

Na górze - Markowe pięciominutówki na piątek 22 stycznia 2021
21 stycznia, 2021
Objawić dobro - Markowe pięciominutówki na czwartek 21 stycznia 2021
20 stycznia, 2021
Wolność – co wolno? - Markowe pięciominutówki na środę 20 stycznia 2021
19 stycznia, 2021
Prawodawca i prawo - Markowe pięciominutówki na wtorek 19 stycznia 2021
18 stycznia, 2021
Szkoła smakowania - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 18 stycznia 2021
17 stycznia, 2021
Migracja – pascha - medytacja biblijna na 2. niedzielę zwykłą – 17 stycznia 2021
16 stycznia, 2021
Prosto z Jezusem - Markowe pięciominutówki na sobotę 16 stycznia 2021
15 stycznia, 2021
Piękno i moc łaski - Markowe pięciominutówki na piątek 15 stycznia 2021
14 stycznia, 2021
Być kostką domina - Markowe pięciominutówki na czwartek 14 stycznia 2021
13 stycznia, 2021
Lekcje miłości - Markowe pięciominutówki na środę 13 stycznia 2021
12 stycznia, 2021
Nauka Pańska - Markowe pięciominutówki na wtorek 12 stycznia 2021
11 stycznia, 2021
Koniec i bez końca - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 11 stycznia 2021
10 stycznia, 2021
Chrzest i codzienność - medytacja biblijna na Niedzielę Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2021
09 stycznia, 2021
By nie zgasnąć – by nie spłonąć - medytacja biblijna na 9 stycznia 2021
08 stycznia, 2021
Zaopiekuj się (mną) - medytacja biblijna na 8 stycznia 2021
07 stycznia, 2021
Pod czujnym okiem - medytacja biblijna na 7 stycznia 2021
06 stycznia, 2021
Punkt orientacyjny – niebo - medytacja biblijna na uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2021
05 stycznia, 2021
Podprowadź i daj się poprowadzić - medytacja biblijna na 5 stycznia 2021
04 stycznia, 2021
Drogowskaz na drodze - medytacja biblijna na 4 stycznia 2021
03 stycznia, 2021
Tylko Jezus jest mocen - medytacja biblijna na 2. niedzielę po Bożym Narodzeniu – 3 stycznia 2021
02 stycznia, 2021
Pełni Boga - medytacja biblijna na 29 grudnia 2020
28 grudnia, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

31 grudnia, 2020
Na ten nowy rok - 2021

Niech Serce Jezusa rozpali nasze serca!...


24 grudnia, 2020
Boże Narodzenie 2020

Przyszedł nie mimo, a w pandemii...
Przyszedł do naszych serc, rodzin, parafii... i do tych samotnych...

29 listopada, 2020
Roraty 2020 - wersja audio

Zapraszam na roraty A.D. 2020

https://modlitwawdrodze.pl/index.php?id=575...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 2,22-35

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Do pełni

Jest w nas dążność do dopełnienia, a dokładnie do pełni. Albowiem dopełnienie zawsze będzie krążyło wokół tematu ubytków i ponownego ich uzupełniania. Natomiast w wymiarze wiary idziemy ku pełni. I tej nie trzeba będzie uzupełniać. Prowadzą do tego konkretne, codzienne obowiązki. Także wierność prawu Bożemu. Bo jakże myśleć można, że bez Boga osiągnie się pełnię?
Patrzymy dziś na scenę przedstawienia Bogu narodzonego Dziecięcia. Minęło kilkanaście dni (koniecznych do oczyszczenia) i wyruszają do Jerozolimy, bo tak nakazuje Prawo Mojżeszowe. Nie są niewolnikami tegoż Prawa. Oni je wypełniają. To sugestia, aby myśleć w kategoriach wypełniania, a nie przestrzegania. Wypełnić coś to nadać pełni, to odkrywać kolejne wymiary. Przestrzegać coś to nie ruszać, nie wykraczać poza normy (zasady).
Czy prawo, aby Je przedstawić Panu jest złe? Czy stwierdzenie, że każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu jest składaniem ofiar z dzieci? Niekiedy odnoszę wrażenie, że ludzie wierzący tak myślą. A do kogo należy dziecko? Kto jest naprawdę stworzył? Nie mamy takiej mocy. Nikt z ludzi ani innych istot nie ma takiej możliwości. Tylko Bóg jest Dawcą życia.

Poświęcić Bogu

Czytajmy ze zrozumieniem, albowiem nie jest napisane, żeby poświęcić dziecko, ale by poświęcić Bogu. Oddać to, co Jemu się przynależy. Nie ma słowa oddać, a przedstawić. Gdy ambasadorzy są ustanawiani w poszczególnym kraju to kierują pierwsze swe kroki do prezydenta danego kraju przynosząc listy uwierzytelniające. Tak naprawdę to prawo uczyć miało świadomości skąd pochodzimy i od kogo zależymy.
Pierworodny syn to wielka radość – Bóg chce pierwociny. Nie chodzi wcale o najlepsze czy też najbardziej obfite plony. Chodzi znów o to, byśmy uświadomili sobie, że to Bóg daje wzrost i plony. Wiadomo, że było niemożliwym, by wszyscy pierworodni służyli w świątyni (były bowiem rody lewitów i kapłanów i tych wystarczało), tak więc były przepisy stanowiące o wielkości ofiar. Tutaj mądrość, bo każdy wedle swych możliwości miał ją składać. Maryja i Józef należeli do biednych, a więc mieli złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie.
Prawo Boże nie jest przeciwko człowiekowi. Ono jest naprzeciw człowieka nie żeby mu przeszkadzać, ale by pomagać. Prawo jest dla człowieka. Trzeba nam miłości i pokory względem tego prawa. Słuchania dla zgłębienia i odkrywania pełni. Bez tego jesteśmy niewolnikami prawa i buntujemy się. Napisał Jan Apostoł: Po tym zaś poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy.

Człowiek Symeon

Pojawia się przed nami Symeon, człowiek sprawiedliwy i pobożny, który wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Tam, gdzie Duch Święty tam doświadczenie pełni. Czyż owa pełnia nie jest owocem sakramentu bierzmowania? Nie winno dziwić, że tenże Duch objawia, zapewnia, umacnia, pociesza, podpowiada… Symeon usłyszał, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Całe życie ziemskie wyczekiwał na tę chwilę i wierzył, że Duch mu podpowie. Łukasz nie przez przypadek użył zwrotu za natchnieniem Ducha.
W sercu jest pełnia, która wyczuwa te Boże dotknięcia. Starzec przyszedł do świątyni i zobaczył rodzinę i to dziecko. Wziął Je w objęcia, błogosławił Boga. Wyraża smak pełni, którą zaczyna żyć. Wierność Boga jest pełna. Jest wierny słowu, które daje. Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Toż to jest prorokowanie! Kto jest blisko Boga jest pod stałym natchnieniem Ducha. Czytamy, że Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Zdziwienie jest ważnym elementem odczytywania woli Bożej. Każdy chrześcijanin ma być prorokiem. Odkrywać Boże plany. Niekoniecznie musi to być łatwe i przyjemne. Maryja, Matka Pana usłyszała trudne słowa: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI