| strona główna | kontakt |
 
 
Środa XXX tygodnia okresu zwykłego, Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
28 października 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Wszystko po(d)liczone - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 29 października 2020
28 pazdziernika, 2020
Dotknięcie przemieniające - medytacja biblijna na święto Judy Tadeusza i Szymona – 28 października 2020
27 pazdziernika, 2020
Bez tajemnic - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 27 października 2020
26 pazdziernika, 2020
Uwolniona od węzłów - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 26 października 2020
25 pazdziernika, 2020
Kochaj jak Bóg - medytacja biblijna na 30. niedzielę zwykłą – 25 października 2020
24 pazdziernika, 2020
Tragedie i nawrócenie - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 24 października 2020
23 pazdziernika, 2020
Znawcy tematu - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 23 października 2020
22 pazdziernika, 2020
Pragnienia Bożego Serca - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 22 października 2020
21 pazdziernika, 2020
Miłość jest wymagająca - Łukaszowe pięciominutówki na środę 21 października 2020
20 pazdziernika, 2020
Zawsze i wszędzie - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 20 października 2020
19 pazdziernika, 2020
Dzielić się … - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 19 października 2020
18 pazdziernika, 2020
Wiara, nadzieja, miłość – od Boga - medytacja biblijna na 29. niedzielę zwykłą – 18 października 2020
17 pazdziernika, 2020
Żywy świadek - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 17 października 2020
16 pazdziernika, 2020
W pamięci Boga - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 16 października 2020
15 pazdziernika, 2020
Odpowiedzialni za rozlanie krwi - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 15 października 2020
14 pazdziernika, 2020
Zachwianie równowagi - Łukaszowe pięciominutówki na środę 14 października 2020
13 pazdziernika, 2020
Czyste serce - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 13 października 2020
13 pazdziernika, 2020
Droga nawrócenia - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 12 października 2020
11 pazdziernika, 2020
Kształtowanie zmysłów - medytacja biblijna na 28. niedzielę zwykłą – 11 października 2020
10 pazdziernika, 2020
Fiat i pełnia zasłuchania - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 10 października 2020
09 pazdziernika, 2020
Najsłabsze ogniwo - medytacja biblijna na święto Aniołów Stróżów – 2 października 2020
01 pazdziernika, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

14 maja, 2020
Droga nawiedzenia - wejdźcie na nią - kazanie odpustowe 10.05.2020 Gliwice

Maryja, Matka Dobrej Drogi nawiedza nas wraz z Jezusem, który przychodzi i uczy Drogi do życia wiecznego!...


14 maja, 2020
Nie tylko o krzewie winnym - kazanie na 13 maja 2020 Gliwice

W sanktuarium i nowenna i Matka Boża Fatimska...
A wszystko zasadza się na byciu latoroślą w Krzewie...

08 maja, 2020
Patriotyzm i matka - konferencja 3/2020 Gliwice odpust

Matka uczy Ojczyzny...
Matka uczy patriotyzmu...
Matka prowadzi do Drogi do ojczyzny, która jest...

 

 

 

Tekst ewangelii: Mt 18,1-5.10

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Nie jesteście sierotami

Stawiając przed nami dziecko Pan Jezus powtarza nieustannie: nie zostawię was sierotami. Moimi jesteście. Należycie do Mnie. Przynależycie do rodziny Bożej. Ludzkie myślenie jest krótkowzroczne. Tak trudno nam oczy podnieść ku górze i spojrzeć w dal. Dziecko umie marzyć. Potrafi widzieć to, czego inni nie dostrzegają. Czasami widzi i nie rozumie, a zapisuje w sercu. I to doświadczenia piękne jak i te trudne. Jest jak czysta tablica, na której zapisują się wszystkie wydarzenia.
Nie sposób nie zobaczyć kruchości dziecka. Największy w królestwie niebieskim jest najsłabszym! Tak, to najsłabsze ogniowo według logiki człowieka. Według logiki Bożej tak jest i… dlatego trzeba to najsłabsze ogniwo chronić, a nie odrzucać. Z bardzo prostego względu, a mianowicie, gdy zerwiesz jedno ogniwo to rozerwany jest cały łańcuch! Nic na to nie poradzę. Dziś notorycznie odrzuca się najsłabsze ogniwo i w ten sposób myśli, że umacnia się resztę. Żadną miarą. Spróbuj odcinać czy wyrywać część ciała, która cię boli. Ciekawe, co z takiego eksperymentu by wyszło?!
Ile to razy powtarzam sobie: daj się zaskoczyć Panu Bogu! Stawiaj Mu pytania z tym zastrzeżeniem: nie wymyślaj odpowiedzi zanim postawisz pytanie. Nie wiemy co kierowało uczniami w zadaniu tego pytania. Być może ciekawość. Także kwestie ustalenia własnego miejsca i pozycji. Nie wiemy, ale zapewne odpowiedź, jakże obrazowa była dla nich zaskoczeniem.

Uniżenie i przyjęcie

Zaskoczenie przyszło nie tylko z powodu małego dziecka, które przed nimi, dorosłymi stanęło, ale także z faktu tego, co usłyszeli w ramach komentarza. Po pierwsze słyszą, że dziecko – najsłabsze ogniowo – jest największe w królestwie niebieskim. Na dodatek, o jakiż to wielki dodatek, usłyszeli: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Uniżające się dziecko obrazuje tego, kto jest świadom swej słabości i prosi o opiekę, o pomoc, o poprowadzenie. Ślepiec raczej nie będzie próbował sam iść nieznaną drogą. Zbyt wielkie niebezpieczeństwa mu grożą. To trudne dla współczesnego człowieka – uznać, żem słaby i poprosić o pomoc. Jakże wielu, którzy jej potrzebują nie czynią tego ze wstydu. Są i tacy, którzy powtarzają są słabsi od nas i to nie z poczuciem wyższości, ale z mocą, bo radzą sobie najlepiej jak potrafią.
Do tego uniżenia przychodzi jeszcze jakże ważki, choć niekoniecznie uświadomiony krok. Bez przyjęcia tegoż dziecka w sobie nie ma mowy o jakimkolwiek rozwoju. Dorosły bowiem w swym pysznym przekonaniu uważa, że nic już nie rozwinie się, bo nastąpił pełny rozwój. Przyjąć te uwarunkowania królestwa niebieskiego to warunek sine qua non do tego, by się w nim znaleźć. Grasz? To przyjmujesz reguły gry. Wtedy wchodzisz i masz możliwość uczestnictwa.

Nie gardź Bogiem!

Bóg wie, żeśmy słabi i krusi. Jak dzieci. Dlatego w niepojęty sposób, sposób miłości, pochyla się nad każdym dzieckiem. Czyni to w wielorakiej formie, a jedną z nich jest stworzenie aniołów, które mają właśnie chronić i prowadzić ludzi do królestwa Bożego. Pan w swej łaskawości zna każde dziecko i troszczy się o każde w indywidualny sposób. Nie na zasadzie wszystkie dzieci są nasze, a bardziej wedle reguły każde dziecko wymaga miłości.
Ta miłość albo wyraża się w konkrecie albo jest czczym gadaniem. Przyjęcie nauki Pana zostaje wcielone w życie, albo jest tylko słownymi deklaracjami, które czynów na oczy nie widziały. Przyjmij więc reguły gry. Przyjmij dziecko, które jest w tobie, bo dzięki temu samego Jezusa przyjmujesz. Tak. On też objawia się nam jako kruchy i słaby, ranliwy Bóg. Czyż nie tutaj uderzał zły duch kusząc Go słowami: napisano, że aniołowie będą Cię nosili i nie urazisz stopy o kamień? Opieka nie oznacza bezbolesności. Troska nie jest w stanie ochronić przed zranieniem. Idzie o to, by nauczyć się przyjmować z Bogiem i w Bogu.
Brak przyjęcia będzie prowadził do pogardy. Czy chcemy czy nie tak będzie! Strzeżcie się przed tym! Nie gardź Bogiem. Nie gardź Jego słowem, słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, które przyniosło nam życie i ochroniło nas przed złem, grzechem, śmiercią i szatanem – największymi nieprzyjaciółmi dziecka. Przyjmij, a odkryjesz, że zaiste aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie, a tenże Ojciec wie czego nam potrzeba i daje nam to w odpowiednim czasie.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI