| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek VII tygodnia okresu wielkanocnego
28 maja 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Droga łaski - wielkanocne pięciominutówki na piątek 29 maja 2020
28 maja, 2020
Kontakt wzrokowy - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 28 maja 2020
27 maja, 2020
Niczego się nie boję - wielkanocne pięciominutówki na środę 27 maja 2020
26 maja, 2020
Chodzący w chwale - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 26 maja 2020
25 maja, 2020
Już teraz zwyciężył - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 25 maja 2020
24 maja, 2020
Niebo i ziemia - medytacja biblijna na Wniebowstąpienie Pańskie – 24 maja 2020
23 maja, 2020
W Synu synami - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 23 maja 2020
22 maja, 2020
W cierpliwości ku radości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 22 maja 2020
21 maja, 2020
Jeszcze chwila - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 21 maja 2020
20 maja, 2020
Dla każdego coś dobrego - wielkanocne pięciominutówki na środę 20 maja 2020
18 maja, 2020
Pożytek z rozstania - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 19 maja 2020
18 maja, 2020
Uprzedzeni - nieprzygotowani - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 18 maja 2020
17 maja, 2020
Kocham – nigdy dość - medytacja biblijna na VI Niedzielę Wielkanocną – 17 maja 2020
16 maja, 2020
Wybieram Chrystusa - medytacja biblijna na święto Andrzej Boboli – 16 maja 2020
15 maja, 2020
Wszystko wiem i mam - wielkanocne pięciominutówki na piątek 15 maja 2020
14 maja, 2020
Nie los, a wybranie - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2020
13 maja, 2020
Czystość i płodność - wielkanocne pięciominutówki na środę 13 maja 2020
12 maja, 2020
Niech świat się dowie - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 12 maja 2020
11 maja, 2020
Ikona objawia - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 11 maja 2020
10 maja, 2020
Serce wierzącego - medytacja biblijna na V Niedzielę Wielkanocną – 10 maja 2020
09 maja, 2020
W Synu synami - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 23 maja 2020
22 maja, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

14 maja, 2020
Droga nawiedzenia - wejdźcie na nią - kazanie odpustowe 10.05.2020 Gliwice

Maryja, Matka Dobrej Drogi nawiedza nas wraz z Jezusem, który przychodzi i uczy Drogi do życia wiecznego!...


14 maja, 2020
Nie tylko o krzewie winnym - kazanie na 13 maja 2020 Gliwice

W sanktuarium i nowenna i Matka Boża Fatimska...
A wszystko zasadza się na byciu latoroślą w Krzewie...

08 maja, 2020
Patriotyzm i matka - konferencja 3/2020 Gliwice odpust

Matka uczy Ojczyzny...
Matka uczy patriotyzmu...
Matka prowadzi do Drogi do ojczyzny, która jest...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 16,23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca.

Syn w Ojcu

Syn prosi Ojca?! Skoro słyszymy w uroczystej formie, że o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje to oznacza, że Ojciec zawsze wysłuchuje swego Syna. Kontemplując życie ziemskie Jezusa począwszy od tajemnicy Wcielenia odkrywamy refren wyznaczający tętno Serca Syna Bożego: przyszedłem Ojcze pełnić Twoją wolę…
Tutaj dotykamy fundamentu „bycia wysłuchanym”. Złączony w więzi nierozerwalnej z Ojcem nie umie prosić o coś, co byłoby przeciwne tejże woli, co mogłoby zasmucić czy zranić Ojca. Jakaż to jest więź! I do takiego samego zjednoczenia jesteśmy zaproszeni.
Wzrastać trzeba w relacjach. Rozwijać je. Relacji z Ojcem uczy nas Syn Boży. Właśnie poprzez wpatrywanie się w Niego, słuchanie Jego słowa codziennie do nas kierowanego jesteśmy w stanie uczyć się wchodzenia, trwania i rozwijania relacji z Ojcem. To przez Syna do Ojca dochodzimy. To w imię Syna prosimy.

We własnym imieniu?

Czemu nie we własnym imieniu? Gdy to czynimy to wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie to własne czyli egoistyczne wołanie. Nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni! To jest Droga! I nie ma innej. To jest Prawda! I nie ma innej! To jest Życie! Nie ma życia poza Nim.
Złączenie z Jezusem sprawia, że prosimy w imię Jego. Jemu zaufaliśmy i nie zawstydzimy się na wieki. Bo każda prawdziwa relacja opiera się na wzajemnym zaufaniu. To jest podstawa rozwoju i trwania relacji. Dziecko prosi rodzica z ufnością, że otrzyma. Jednak, gdy nie otrzyma to nie rozpacza, bo wie – to wynika z ufności – że tak ma być, że tak jest lepiej, że mogła to być niewłaściwa czy też w niewłaściwym czasie dana prośba.
Syn Boży zapewnia, iż prośba w Jego imię zostanie wysłuchana: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Nie po to otrzymujemy, by zaspokoić (się). Radość jest wyznacznikiem. Radość dziecka, które żyje w obecności mamy i taty. Uśmiech na twarzy trochę rozanielony, bo wiem i widzę jak Bóg troszczy się o mnie. Powtarzam, Jemu zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.

Być jak Syn

To zjednoczenie, o którym mówimy w kategoriach upodobnienia się sprawia, że Syn przestaje nam mówić w przypowieściach. Stopień zjednoczenia mówi o owym całkowitym oznajmieniu o Ojcu. Przecież znamy Ojca w Synu. Upodabniając się do Jezusa Chrystusa coraz bardziej poznajemy w sobie obraz i podobieństwo, na które zostaliśmy utworzeni.
To zaś podprowadza do odkrywania, że Ojciec miłuje nas! Nie ze względu na Syna, ale ze względu na nas samych. On nas stworzył i zbawił. Jakże cenni, ba, drogocenni jesteśmy dla Niego! Będąc na wzór Jezusa Chrystusa radujemy Serce Boże.
Wybranie Jezusa, umiłowanie Go i uwierzenie w Niego i Jemu jest słodyczą w Sercu Ojca. Tenże pragnie, byśmy razem się spotkali i zamieszkali u Niego. Tam jest Syn. Tam jest Ojciec. Tam jest miejsce dla każdego dziecka, umiłowanego dziecka.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI