| strona główna | kontakt |
 
 
Środa V tygodnia Wielkiego Postu
1 kwietnia 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

W drodze z Jezusem - wielkopostne pięciominutówki na środę 1 kwietnia 2020
31 marca, 2020
Wolność i rezygnacja - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 31 marca 2020
30 marca, 2020
Kto z was jest bez grzechu… - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 30 marca 2020
29 marca, 2020
Moc miłości - medytacja biblijna na 5. niedzielę Wielkiego Postu – 29 marca 2020
28 marca, 2020
Walka o życie - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 28 marca 2020
27 marca, 2020
Wiedza i tożsamość - wielkopostne pięciominutówki na piątek 27 marca 2020
26 marca, 2020
Bóg daje świadectwo - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 26 marca 2020
25 marca, 2020
3x fiat - medytacja biblijna na uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2020
24 marca, 2020
Sakramenty Owczej sadzawki - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 24 marca 2020
23 marca, 2020
Przekonani - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 23 marca 2020
22 marca, 2020
Przebudzenie i przejrzenie - medytacja biblijna na 4. niedzielę Wielkiego Postu – 22 marca 2020
21 marca, 2020
Ufność miałem nawet wtedy... - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 21 marca 2020
20 marca, 2020
Kochasz? Jesteś blisko królestwa… - wielkopostne pięciominutówki na piątek 20 marca 2020
19 marca, 2020
Mężne podejście do spraw - medytacja biblijna na uroczystość św. Józefa – 19 marca 2020
18 marca, 2020
Bohomazy miłości - wielkopostne pięciominutówki na środę 18 marca 2019
17 marca, 2020
Ku bliskości - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 17 marca 2020
16 marca, 2020
Prorok i schizofrenia - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 16 marca 2020
15 marca, 2020
Teocentryzm - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 14 marca 2020
13 marca, 2020
Wokół szóstej godziny - medytacja biblijna na 3. niedzielę Wielkiego Postu – 15 marca 2020
12 marca, 2020
Wzajemny szacunek - wielkopostne pięciominutówki na piątek 13 marca 2020
12 marca, 2020
3x fiat - medytacja biblijna na uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2020
24 marca, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

31 marca, 2020
Sposoby koniecznego wywyższania - kazanie na wtorek 31 marca 2020

Wywyższać czyli uwielbiać...
Wywyższać czyli stawiać wysoko...
Wywyższać czyli poddać się uniżeniu... ...


30 marca, 2020
Pozostań na środku - kazanie na poniedziałek 30 marca 2020

Postawieni na środku...
Pozostańmy na środku...
...

28 marca, 2020
Zjednoczeni bez rozchodzenia się - kazanie na sobotę 28 marca 2020

Od chwilowego zachwytu...
do opowiedzenia się...
i jedności w "będziesz miłował całym sobą"... ...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Fiat – niech się stanie…

Pierwsze fiat wypowiedział Bóg. Niech się stanie światło… oto Boże fiat wypowiedziane od Miłości i ku Miłości. Ten, kto kocha niesie w sobie nieustanne fiat ku temu, kogo się kocha. Bóg jest odwiecznym i niezmąconym niczym fiat względem człowieka. Wszystko dla niego stworzył. Wszystkim się z nim podzielił.
Człowiek, który chce kochać wie, że albo kocha ze wszystkich sił, całym sobą albo tylko gada o miłości, a myślę, że każdy odróżnia między „kochać”, a „gadać o kochaniu”. Stąd u początku miłości znajduje się fiat. Tyle z tym, że nie trzeba nam go tworzyć, wymyślać. To Bóg Wszechmogący uczy nas tego stań się. Przecież dobrze wiemy, że gdzie miłość tam każdy staje się sobą! Bóg miłując mnie ciągle mi powtarza: stań się sobą! Oto wezwanie, zaproszenie i miłosne drżenie Bożego wybrania, które we mnie pulsuje na tyle, na ile chcę Go słuchać.

Fiat – niech mi się stanie…

W historii ludzkości i wszechświata Pan znalazł jedno tabernakulum, w którym został przyjęty w prostym, a jakże głębokim zawierzeniu. To jest rozważane od wieków przez wszystkie pokolenia wierzących maryjne fiat wypowiedziane podczas nazaretańskiego zwiastowania.
Oto Ta, która całą sobą Wszechmocnego umiłowała widząc Jego wielkie dzieła dokonujące się w Niej i wokół Niej uczy nas odpowiadać Bogu na Jego fiat. Boże stań się nie tylko powołuje mnie do życia, ale też przy życiu mnie utrzymuje. Ona, dzięki łaskawości Boga i pokorze serca przyjęła tenże dar. Przyjęła go tak bardzo, że Słowo Odwieczne stało się w Niej ciałem. Oto moc ludzkiego fiat, wołania stań się we mnie Tym, kim jesteś.
W najważniejszej chwili naszej egzystencji, gdy staniemy przed Bogiem Miłosiernym wobec całego dworu niebieskiego jestem przekonany, że Syn będzie wypatrywał w każdym z nas tego maryjnego punktu. To otwarte drzwiczki tabernakulum. To otwarte Serce Niepokalane naszej Matki. Ona, najwspanialsza Nauczycielka biblijnego fiat, stań się!

Fiat – wstań…

Świadomi jesteśmy tego, że nie zawsze i nie za każdym razem udaje się nam odpowiedzieć całymi sobą owo fiat. To właśnie dlatego przyszedł Syn Boży. To kolejne Boże fiat wypowiedziane przez Ojca, Syna w Duchu Świętym. Fiat zbawienia. Niech się stanie zbawienie! Niech się dokona odkupienie! To dlatego rozważamy z taką uwagą tajemnicę Wcielenia, tajemnicę Zwiastowania Pańskiego. Przychodzi, aby powiedzieć nam, że znaleźliśmy łaskę u Boga, że możemy tak przyjąć Boga, że On stanie się ciałem w naszym życiu, że wcieli się w naszą codzienność.
Jakże to się stanie? Po pierwsze poprzez przyjęcie Ducha Świętego – nie połowiczne, ale głębokie, przyjęcie, w którym to Duch zacznie prowadzić mnie przez meandry życia. Po drugie to nieustanne przywoływanie imienia Jezus, w którym jest nasze zbawienie. Po trzecie dostrzeganie Elżbiet wokół nas, które są „dowodem” Bożego fiat, dla którego nie ma nic niemożliwego.
Tak więc niech rozbrzmiewa dziś jeszcze jedno fiat, to, które przynosi każdemu z nas nadzieję, mianowicie (po)wstań. Wstań i podnieś głowę! Ku niebu! Tam stworzenia i zbawienia źródło. Wstań! Niech fiat Boże złączy się z człowieczym fiat. Wtedy rozbrzmi całą mocą: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Będzie rozbrzmiewać albowiem wsłuchane będzie w nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI