| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek XI tygodnia okresu zwykłego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
20 czerwca 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Zjeść i wyruszyć - medytacja biblijna na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – 20 czerwca 2019
19 czerwca, 2019
Dyskretny Bóg - Mateuszowe pięciominutówki na środę 19 czerwca 2019
18 czerwca, 2019
Bo Ojciec taki jest - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 18 czerwca 2019
17 czerwca, 2019
Ojcowskie oko za oko - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 17 czerwca 2019
16 czerwca, 2019
Przysięga - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 15 czerwca 2019
14 czerwca, 2019
Ty tylko mnie poprowadź - medytacja biblijna na uroczystość Najświętszej Trójcy – 16 czerwca 2019
13 czerwca, 2019
Między przesadą a luzem - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 14 czerwca 2019
13 czerwca, 2019
Oto Kapłan! - medytacja biblijna na święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 13 czerwca 2019
12 czerwca, 2019
Jak żyję tak nauczam - Mateuszowe pięciominutówki na środę 12 czerwca 2019
11 czerwca, 2019
Apostołowanie - medytacja biblijna na święto Barnaby Apostoła – 11 czerwca 2019
10 czerwca, 2019
W stągwi serca - medytacja biblijna na święto NMP Matki Kościoła – 10 czerwca 2019
09 czerwca, 2019
A co ze mną będzie? - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 8 czerwca 2019
07 czerwca, 2019
Język miłości - medytacja biblijna na uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 9 czerwca 2019
06 czerwca, 2019
Rozmowa o miłości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 7 czerwca 2019
06 czerwca, 2019
Wyciągnij ręce - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 6 czerwca 2019
05 czerwca, 2019
Zachowani w miłości - wielkanocne pięciominutówki na środę 5 czerwca 2019
04 czerwca, 2019
Z Ojca przez Syna w Duchu - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 4 czerwca 2019
03 czerwca, 2019
Walka i po walce - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 3 czerwca 2019
02 czerwca, 2019
Od przypowieści do opowieści - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 1 czerwca 2019
31 maja, 2019
Ręce wskazujące niebo - medytacja biblijna na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 2 czerwca 2019
30 maja, 2019
Zachowani w miłości - wielkanocne pięciominutówki na środę 5 czerwca 2019
04 czerwca, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

21 kwietnia, 2019
Prawdziwie zmartwychwstał!

Koniec. Kropka. - jak napisał \"Gość niedzielny\".
Prawdziwie zmartwychwstał!...


30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...
24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....

 

 

 

Tekst ewangelii: J 17,11b-19

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Troska aż do końca

To jest cecha dominująca miłości – do końca. Poruszamy się w płaszczyźnie godziwości, bo miłość prawdziwa nie posługuje się niegodziwością. Bóg poszukiwał człowieka od rajskiego gdzie jesteś. Zbliża się chwila odnalezienia. Tam zaczęło się od drzewa poznania dobra i zła, a kończy się tu na drzewie krzyża. Wszystko co pomiędzy znajduje się w ramionach Boga.
Modlitwa Pana Jezusa pokazuje, że zachowanie jest możliwe tylko w w imieniu Ojca. Jesteśmy zachowani tak długo jak Syn znajduje się z nami. A znakiem tegoż zachowani jest jedność i to nie byle jaka, ale taka jaka jest między Ojcem i Synem. Ktoś powie, że nieosiągalna. Żadną miarą!
Jednością Ojca i Syna jest Duch Święty, „owoc” miłości! Każdy z wierzących jest powołany do takowej. Na chrzcie otrzymał ją i każdego dnia zmierza ku pełni, albowiem Duch, którym zostaliśmy napełnieni w nas jest i sprawia, że świątynia, którą zostaliśmy błyszczy coraz większym światłem i mocą. Jedność prawdziwa budowana jest na miłości, tej, która przebacza, tej, która zachowuje.

Podniesione oczy ku niebu

Kolejną wskazówką dla ustrzeżenia się jest owo podniósłszy oczy ku niebu. To relacja z Ojcem daje nam właściwy punkt patrzenia na ziemię. Z góry widać lepiej. Z nieba dokładniej widać ziemię. Modlitwa Jezusa podpowiada, że ziemia tak do końca nie jest środowiskiem naturalnym człowieka. Albowiem do niebiańskich, a nie ziemskich rzeczy jesteśmy stworzeni.
Na ziemi tylko Bóg może nas zachować przed złem, przed zepsuciem, przed zniszczeniem, które to grożą nam nieustannie. Chrześcijanin wobec świata (i tego, co go spotyka) woła wytrwale: Jezus, Jezus, Jezus... bo słyszy wyraźnie i bierze sobie do serca słowa Pana: … zachowaj ich w Twoim imieniu...
Z oczami utkwionymi w niebie i stopami twardo stąpającymi po ziemi zmierzamy do domu Ojca. Zjednoczeni w Duchu wędrujemy ścieżkami życia. Z Jezusem i w Nim, poddani Duchowi stanowimy jedno. Nie zginiemy! Dlaczego? Bo jest ktoś, kto o nas się troszczy nieustannie, kto nas strzeże, kto nam towarzyszy po drogach.

Słowo Boże: radość i prawda

Mieć radość w sobie w całej pełni – czyżby to był cel? Nie. To owoc przylgnięcia do Ojca i Syna w Duchu Świętym. Tylko bowiem Bóg może obdarować nas pełnią. Sami z siebie nic dobrego nie zrobimy. Złączeni z Najwyższym Dobrem jesteśmy narzędziami w rękach Boga, a więc rękami Boga w tym świecie i dla tego świata.
Mamy oręż i pokarm, tarczę i fundament tj. słowo Boże, które przekazał nam Syn. Jeśli nim żyjemy to pewni jesteśmy, że świat nas znienawidzi za to, że nie jesteśmy ze świata. Bo nie jesteśmy! Jak Syn, Jezus Chrystus nie jest ze świata, tak i my, Jego uczniowie. Nie pogardzamy światem. Bóg wyznaczył każdemu z nas ścieżkę. Zauważmy, że Jezus nie prosi, by Ojciec zabrał nas ze świata. Prosi, by Ojciec ustrzegł nas od złego.
Co najbardziej nas strzeże? Prawda! Uświęć ich w prawdzie. Dochodzimy do niej poprzez uważną lekturę słowa Pana. Lektura czyli wsłuchiwanie się, otwieranie się na przestrzenie, które nam pokazuje, na nowe życie, które płynie ze słowa. Nasyceni nie jesteśmy rozpasani, ale idziemy ze słowem na świat. Bo świat istnieje dzięki słowu Boga. W końcu, jak to miłość, Syn za nas poświęca w ofierze samego siebie. Nie po to, by nam coś udowadniać, ale abyśmy byli uświęceni w prawdzie.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI