| strona główna | kontakt |
 
 
Poniedziałek XXV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Pio z Pietrelciny
23 września 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Rodzinne przenikanie - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 24 września 2019
23 września, 2019
Ciemna tajność - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 23 września 2019
22 września, 2019
Moc jednego spojrzenia - medytacja biblijna na święto Mateusza Apostoła i Ewangelisty – 21 września 2019
20 września, 2019
Prawdziwe bogactwo - medytacja biblijna na 25 niedzielę zwykłą – 22 września 2019
19 września, 2019
Walka o życie wieczne - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 20 września 2019
19 września, 2019
Bezcenny dar - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 19 września 2019
18 września, 2019
Własną drogą kroczyć - medytacja biblijna na święto Stanisława Kostki – 18 września 2019
17 września, 2019
Miłosierdzie przynosi życie - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 17 września 2019
16 września, 2019
Jedna pieśń na milion głosów - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 16 września 2019
15 września, 2019
W Synu wolni jesteśmy - medytacja biblijna na święto Podwyższenia Krzyża – 14 września 2019
13 września, 2019
Wybuch miłosierdzia - medytacja biblijna na 24 niedzielę zwykłą – 15 września 2019
12 września, 2019
W pełni ukształtowani - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 13 września 2019
12 września, 2019
Chrystusowe agere contra - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 12 września 2019
11 września, 2019
Z ziemi do nieba - Łukaszowe pięciominutówki na środę 11 września 2019
10 września, 2019
Z góry na równinę - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 10 września 2019
09 września, 2019
Stawać się dobrymi = czynić dobro - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 9 września 2019
08 września, 2019
Bycie uczniem bez wstydu - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 7 września 2019
06 września, 2019
Mądrość w szkole Jezusa - medytacja biblijna na 23 niedzielę zwykłą – 8 września 2019
05 września, 2019
Odkrywanie dobra - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 6 września 2019
05 września, 2019
Codzienna nauka - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 5 września 2019
04 września, 2019
Otwartość na teraz i na później - wielkanocne pięciominutówki na środę 29 maja 2019
28 maja, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

18 września, 2019
Pielgrzym w drodze do nieba - kazanie na św. Stanisława Kostkę - Gliwice 2019

Na święto Stanisława Kostki refleksja poszła w kierunku "drogi"... pojęcia "w-drodze"... nie chodzi o...


01 sierpnia, 2019
Skarb i perła św. Ignacego Loyoli - kazanie na uroczystość tak zacnego Świętego! (31.07.2019)

Do posłuchania....
21 kwietnia, 2019
Prawdziwie zmartwychwstał!

Koniec. Kropka. - jak napisał \"Gość niedzielny\".
Prawdziwie zmartwychwstał!...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Odpowiedni czas to czas Ducha

Na wszystko przychodzi odpowiedni czas. I nie ma sensu wyprzedzać na siłę, zresztą jest to bardzo niebezpieczne. Przykład postępowania św. Pawła w Atenach i jego słynna mowa na Aeropagu (Dz 17,15.22-18,1) na pierwszy rzut oka mogłaby sugerować, że spalił niepotrzebnie mosty, że za wcześnie tak, a nie inaczej zwrócił się do Greków. Czy aby na pewno?
O tym odpowiednim czasie to nie ja decyduję! Tutaj możemy z całą prostotą zacytować jedno ze zdań Apostoła Narodów: Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Wierzący żyje w Bożej obecności i poddaje się działaniu Bożemu. Przedziwne to, a jakże prawdziwe, aby żyć pod natchnieniem Ducha Świętego, by pytać się Pana Jezusa o Jego „zdanie”.
Po ludzku zbyt często przekonaliśmy się o za późno lub też za wcześnie. Logika ludzka wbrew pozorom samowystarczalności nie jest w stanie objąć wszystkich czasów i przestrzeni. I tak pozostanie. Nie wołajmy o, jakie nieszczęście mnie spotkało, bo zwykle po jakimś czasie się okazuje, że „nieszczęście” (po ludzku) stało się punktem zwrotnym w historii człowieka.

Jeśli w Nim żyjemy to głosimy

W innym miejscu swojego epistolarium św. Paweł zachęcał nastawaj w porę i nie w porę. Bo mamy głosić Pana Jezusa gdziekolwiek jesteśmy. Nie ma miejsc uprzywilejowanych czy zakazanych. Zawsze i wszędzie jesteśmy wyznawcami Pana! Wszak żyjemy w Jego obecności.
I tutaj wsłuchajmy się w Jego słowa: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Jeśli nie jesteśmy w stanie unieść to nie dostaniemy! Bóg zaiste nigdy nie daje ciężarów nie-do-uniesienia. Nie wkłada takowych na nasze barki. On bierze je na siebie! Powie nam to, co trzeba, wtedy kiedy jest na to najbardziej odpowiedni moment.
Powracamy do natchnień Ducha. Został On nazwany Duchem Prawdy, albowiem tylko w prawdzie możemy odkrywać odpowiedniość chwili i miejsca. Ma mną kierować dążenie do całej prawdy, a nie tylko wybiórcze traktowanie słów Pańskich. Boga przyjmuje się w całości, a nie na wyrywki. Tak jak książki nie czyta się co dziesiąte zdanie, bo nie pozna się jej, tak samo i w naszym (od)czytywaniu Bożego działania.

Prowadzeni przez Ducha

Kimże On jest? To moc z wysoka, Pocieszyciel, Przewodnik. Otrzymaliśmy Go w chwili chrztu świętego i w sakramencie bierzmowania. Towarzyszy nam w każdym z sakramentów. Jest z nami gdy czytamy i rozważamy Boże słowo. Nieodłączny Towarzysz drogi. Ważnym jest fakt, że nie mówi od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. Moglibyśmy powiedzieć, że zdradzi nam tajemnice, a dokładnie, tak jak to czynił przez proroków objawi nam Boga. I znów, każdemu wedle jego etapu drogi. Nie po równo, a wedle możliwości. Nie do końca, a tyle ile zdoła zobaczyć człowiek i pojąć.
Wedle słów Pana na ile poddajemy się działaniu Ducha Świętego na tyle chwała Boża stanie się naszym udziałem, a stworzeni jesteśmy, aby Boga chwalić i czcić i służyć Jemu. To dzięki mocy Ducha wypełniamy cel, by osiągnąć życie wieczne. W tymże odkrywamy, że wszystko jest nasze. Im bardziej Boży jesteśmy tym więcej, bardziej, głębiej i pełniej uczestniczymy w tym, co Boże.
Nie widzisz? Proś Ducha. Nie słyszysz? Proś Ducha. Wszak On sprawia, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a dziecko ze swej natury nie wszystko od razu rozumie, nie wszystko pojmuje, a to wcale nie oznacza, że nie pyta, nie przychodzi, nie zagłębia się w istotę spraw. Bóg odpowiada wedle poziomu każdego z nas. Wyczuł ten puls św. Paweł na Areopagu. Jednakże słuchacze z dyplomatycznym posłuchamy cię innym razem nie przyjęli daru słowa, nie pozwolili, by ono sięgnęło głębi ich serc i zaczęło pracować.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI