| strona główna | kontakt |
 
 
Poniedziałek VII tygodnia okresu wielkanocnego, Wspomnienie dowolne Św. Bedy Czcigodnego, św. Grzegorza VII, św. Maryi Magdaleny de Pazzi
25 maja 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Chodzący w chwale - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 26 maja 2020
25 maja, 2020
Już teraz zwyciężył - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 25 maja 2020
24 maja, 2020
Niebo i ziemia - medytacja biblijna na Wniebowstąpienie Pańskie – 24 maja 2020
23 maja, 2020
W Synu synami - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 23 maja 2020
22 maja, 2020
W cierpliwości ku radości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 22 maja 2020
21 maja, 2020
Jeszcze chwila - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 21 maja 2020
20 maja, 2020
Dla każdego coś dobrego - wielkanocne pięciominutówki na środę 20 maja 2020
18 maja, 2020
Pożytek z rozstania - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 19 maja 2020
18 maja, 2020
Uprzedzeni - nieprzygotowani - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 18 maja 2020
17 maja, 2020
Kocham – nigdy dość - medytacja biblijna na VI Niedzielę Wielkanocną – 17 maja 2020
16 maja, 2020
Wybieram Chrystusa - medytacja biblijna na święto Andrzej Boboli – 16 maja 2020
15 maja, 2020
Wszystko wiem i mam - wielkanocne pięciominutówki na piątek 15 maja 2020
14 maja, 2020
Nie los, a wybranie - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2020
13 maja, 2020
Czystość i płodność - wielkanocne pięciominutówki na środę 13 maja 2020
12 maja, 2020
Niech świat się dowie - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 12 maja 2020
11 maja, 2020
Ikona objawia - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 11 maja 2020
10 maja, 2020
Serce wierzącego - medytacja biblijna na V Niedzielę Wielkanocną – 10 maja 2020
09 maja, 2020
Życie Słowem wiary - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 9 maja 2020
08 maja, 2020
O pasterzu i od pasterza - medytacja biblijna na święto Stanisława Biskupa – 8 maja 2020
07 maja, 2020
Nie do wiary - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 7 maja 2020
06 maja, 2020
Z Jezusem przez świat do nieba - medytacja biblijna na uroczystość św. Stanisława Biskupa, Patrona Polski – 8 maja 2019
07 maja, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

14 maja, 2020
Droga nawiedzenia - wejdźcie na nią - kazanie odpustowe 10.05.2020 Gliwice

Maryja, Matka Dobrej Drogi nawiedza nas wraz z Jezusem, który przychodzi i uczy Drogi do życia wiecznego!...


14 maja, 2020
Nie tylko o krzewie winnym - kazanie na 13 maja 2020 Gliwice

W sanktuarium i nowenna i Matka Boża Fatimska...
A wszystko zasadza się na byciu latoroślą w Krzewie...

08 maja, 2020
Patriotyzm i matka - konferencja 3/2020 Gliwice odpust

Matka uczy Ojczyzny...
Matka uczy patriotyzmu...
Matka prowadzi do Drogi do ojczyzny, która jest...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 10,11-16

Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Udobruchać wilka?

Łudzi się ten, co myśli, że da się udobruchać wilka. Oczywiście, że da się tylko trzeba kogoś złożyć w ofierze, a znając historię ofiar tych coraz więcej i więcej będzie potrzeba. Wilki jeśli dostaną się do stada to nie oszczędzą owiec. Słyszeliśmy z ust św. Pawła, że są to wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać nikogo. Nie ma co paktować ze złem! Święci nigdy nie paktowali!
Wilk to wilk, nawet jeśli włoży na siebie owczą skórę to pozostaje drapieżnikiem polującym na swe, słabsze od niego ofiary. W tym wymiarze mieści się drugie jakże ważne ostrzeżenie Apostoła Narodów: … spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. To też są wilki drapieżne.
Słowa te kieruje Apostoł do starszych czyli tych, co zostali postawieni na czele wspólnot, by je ochraniać, pilnować, by prowadzić je do źródeł życia wiecznego. Wspomnijmy św. Stanisława, biskupa, Patrona Polski. Ten niezłomny pasterz nie pertraktował ze złem. I za to zginął z rąk siepaczy króla. Bronił swej trzody, by żadna fałszywa nauka nie skaziła serc ludzi.

Bóg z nami = wilki przeciwko nam

Skąd czerpał siłę i inspirację? Myślę, że cały czas był świadom, że jedynym i najlepszym pasterzem jest Jezus Chrystus. Wpatrzony w krzyż odkrywał, że dobry pasterz – a takowym chciał być – daje życie swoje za owce. Ustrzeżemy się na tyle, na ile Jezus będzie dobrym Pasterzem w naszej codzienności, na tyle, na ile pozwolimy Mu dać się prowadzić, wiernie trwając przy Jego nauce i z pokorą wypełniając słowa (przykazania), które nam zostawił. Owce idą za Pasterzem. Rozpoznają Jego głos, a więc nawet gdy zapadną ciemności ufnie za Nim podążają. Ciągle trzeba nam uczyć się rozpoznawania tegoż głosu, sycenia się nim.
Ta wiara – że Jezus jest dobrym pasterzem, że jest z nami, że Ojciec dał Go nam – w sposób „automatyczny” uczy nas, że nikt/nic nie może nas oderwać od stada! Borykamy się z trudnościami, upadamy, odwracamy się od Pasterza, a On ciągle nas wybiera i zaprasza i przebacza i prowadzi na pastwiska.
Fakt, że jest Bóg z nami oznacza, że staną przeciwko nam. Wrogowie Boga, nieprzyjaciel natury ludzkiej nikogo z nas nie oszczędzi jeśli tylko damy mu odrobinę przestrzeni. Tenże oskarża nas przed Bogiem. I nie zaniecha prób podejścia i rozerwania stada i unicestwienia owiec. Nie bójmy się! Nie jesteśmy sami! Jest z nami Bóg, a więc powtarzam nikt ani nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Naszym udziałem stanie się utrapienie, ucisk i prześladowanie, głód i nagość, niebezpieczeństwo i miecz; będą zabijać nas przez cały dzień.

Pełne zwycięstwo

Tu nie jest koniec! Albowiem w Jezusie we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo. On nas umiłował. Nie jest jak najemnik, który ucieka, gdy widzi wilka. Jezusowi bardzo na nas zależy! Umiłował nas. I szuka każdej owcy. Chce jednej owczarni.
Tak więc, posłuchajmy pewności wiary (a nie siebie) św. Pawła: … jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Biskupa Stanisława dosięgnął miecz i choć zakończył jego żywot ziemski to nie zwyciężył. Zwycięzcą bowiem okazał się pasterz zapatrzony w Pasterza owiec.
Przylgnijmy do Serca Bożego, a wtedy rozpoznawać będziemy wilki drapieżne, a na nasze czasy wilki, które okryły się owczą skórą i udają, że są owcami. Niech miłość Chrystusa rozlewa się jeszcze mocniej w nas dzięki działaniu Ducha Świętego. Niech On nas prowadzi tak jak prowadził biskupa Stanisława.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI