| strona główna | kontakt |
 
 
VI Niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Siedmiu założycieli Zakonu Serwitów Najśw. Maryi Panny
17 lutego 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Znak i odrzucenie znaku - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 18 lutego 2019
17 lutego, 2019
Bez dna… - Markowe pięciominutówki na sobotę 16 lutego 2019
15 lutego, 2019
Moc błogosławieństw - medytacja biblijna na 6. niedzielę zwykłą – 17 lutego 2019
14 lutego, 2019
Przywraca słuch i prawidłowość mówienia - Markowe pięciominutówki na piątek 15 lutego 2019
14 lutego, 2019
Posłani, by głosić - medytacja biblijna na święto Cyryla i Metodego – 14 lutego 2019
13 lutego, 2019
W sercu nadzieja - Markowe pięciominutówki na środę 13 lutego 2019
12 lutego, 2019
Nie wszystko, co błyszczy jest złotem - Markowe pięciominutówki na wtorek 12 lutego 2019
11 lutego, 2019
Frędzle Jego płaszcza - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 11 lutego 2019
10 lutego, 2019
Umiejętność wypoczywania nieco - Markowe pięciominutówki na sobotę 9 lutego 2019
08 lutego, 2019
Gruntowna przemiana - medytacja biblijna na 5. niedzielę zwykłą – 10 lutego 2019
07 lutego, 2019
Sztuka konfrontowania się - Markowe pięciominutówki na piątek 8 lutego 2019
07 lutego, 2019
Od – do nawrócenia - Markowe pięciominutówki na czwartek 7 lutego 2019
06 lutego, 2019
Przychodzenie i spotkanie z domownikami - Markowe pięciominutówki na środę 6 lutego 2019
05 lutego, 2019
Przewodnik przez góry wiary - Markowe pięciominutówki na wtorek 5 lutego 2019
04 lutego, 2019
Na Bożej ziemi - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 4 lutego 2019
03 lutego, 2019
W ramionach - medytacja biblijna na święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2019
01 lutego, 2019
Być prorokiem - medytacja biblijna na 4. niedzielę zwykłą – 3 lutego 2019
31 stycznia, 2019
Cierpliwość popłaca - Markowe pięciominutówki na piątek 1 lutego 2019
31 stycznia, 2019
Światło rozprasza ciemności - Markowe pięciominutówki na czwartek 31 stycznia 2019
30 stycznia, 2019
Wcielone, bo usłyszane miłosierdzie - Markowe pięciominutówki na środę 30 stycznia 2019
29 stycznia, 2019
W oparciu o Słowo - medytacja biblijna na 3. niedzielę zwykłą – 27 stycznia 2019
24 stycznia, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: jestem w synagodze – przyglądam się zwojom świętych ksiąg. Widzę pietyzm z jakim obnoszą się z nimi słudzy. Pan Jezus bierze w dłonie rozwija i zwija je. Ogłasza coś, co nie do końca dociera do umysłu słuchaczy, także mojego. Wiem, że trzeba mi oprzeć się na słowie Bożym.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę opierania się na Bogu, a nie opierania się Bogu.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 1,1-4.4,14-21

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.

Naoczni świadkowie i słudzy słowa

Chrześcijanin jest człowiekiem słowa, żyje w oparciu o słowo. Opieramy nasze życie na słowie, a dokładnie na obietnicy złożonej przez Ojca i zrealizowanej w Jezusie Chrystusie. To On jest Słowem, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, Słowem Wcielonym. Tak naprawdę to dopiero słowo wcielone jest pełnią. Słowne deklaracje bez pokrycia tzn. bez realizacji są czczą gadaniną.
Chrześcijanin jest świadkiem słowa, bo widzi jak Bóg jest wierny danemu słowu. Wiemy, że Bóg rzekł i stało się i to nie tylko w naszym życiu. Uczymy się od Niego dawania słowa. Mieści się w tym smak miłosierdzia, które jest dawaniem, dzieleniem się. Słowo miłosierdzia i miłosierdzie słowa. Dlatego słudzy słowa.
Ewangelia czyli Dobra Nowina (dobre słowo) to przestrzeń życia chrześcijanina w jego codzienności. Każdy z nas stara się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonują pośród nas i o tych, które nam przekazano. Ułożyć opowiadanie nie oznacza wymyślania bajek. Nasze zakorzenienie w tu i teraz sprawia, że Dobra Nowina staje się obecna, że widzimy działającego Boga i stąd płynie przekonanie o całkowitej pewności nauk, których nam udzielono.

Słowo (w) codzienności

Kto żyje słowem Bożym jest pewien swego, czuje się bezpieczny także gdy przechodzi przez ciemną dolinę i tyle zła czyha na niego po drodze. Słowo to bowiem jest światłem w ciemności, pomocą w przeciwnościach, murem przed atakami, umocnieniem w słabościach, pociechą w smutku, uleczeniem w chorobach. Ono takie jest! A opieramy to na wierności Wszechmogącego. Ojciec objawił swe miłosierdzie w Synu, Słowie Wcielonym.
Słyszymy dziś, że Syn w mocy Ducha mówi i działa. Chodzi po całej okolicy. Głosi słowo, którego moc widać w konkretnych czynach. Idzie do wszystkich. Dziś zachęca nas do powrotu do Nazaretu, do miejsc, gdzie wzrastaliśmy, gdzie uczyliśmy się chodzić, mówić, pisać i czytać. Tak ważne są początki, korzenie! Należy do nich wracać. Życie chrztem prowadzi do słowa Bożego.
Nie wydziwia – robi to, czego się nauczył, to, co przejął od Maryi, Matki i Józefa, od sąsiadów, w szkole przy synagodze. Zna zwyczaje i nie zmienia ich na siłę. Jest w Nim pewna nowość, którą tak łatwo przeoczyć. Przychodzi swój do swoich i jest taksowany wzrokiem. Będzie krakał tak jak my? A może zapomniał o naukach pobranych tutaj? Wymądrzać się będzie?

Nowe słowne stworzenie

Słowo Boże mówi, że ci, którzy wybrali Jezusa stali się nowym stworzeniem i dodaje: to, co dawne minęło! Jednym ze znaków nowego stworzenia jest rozmiłowanie się w Bożym słowie. Piękne i poruszające świadectwo daje prorok Nehemiasz (8,1-4a.5-6.8-10). Rodzi się pytanie czy my tak tęsknimy za spotkaniem z Bogiem w Jego słowie? Ile miejsca to słowo zajmuje w mym życiu codziennym? Na ile słuchamy z uwagą tegoż słowa?
Przecież tyle w nas i obok nas ubóstwa, więzienia, ślepoty! Jak sobie z tym radzimy? Słowo Boże jest darem miłosierdzia dla nas! Jest odpowiedzią na nasze pytania i poszukiwania. Jeśli chcesz wydobyć diamenty na światło dzienne to trzeba wejść do sztolni i ciężko pracować.
Tak więc rozwijajmy księgę Pisma św. Czytajmy z uwagą i pokorą. Ona otworzy się przed nami. Bóg nie chowa zazdrośnie orędzia swej miłości. To słowo daje nam wolność i doświadczenie roku łaski od Pana. Niech nasze oczy będą w Nim utkwione. Niech uszy będą nakierowane na Niego. Przyjdzie chwila, w której doświadczymy, że dziś spełniają się słowa Pisma, które słyszymy.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI