| strona główna | kontakt |
 
 
Środa II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy
23 stycznia 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Serce bijące życiem - Markowe pięciominutówki na środę 23 stycznia 2019
22 stycznia, 2019
Miłosierdzie to przepis na życie - Markowe pięciominutówki na wtorek 22 stycznia 2019
21 stycznia, 2019
Moc słowa Bożego - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 21 stycznia 2019
20 stycznia, 2019
Fascynacja i przerażenie wobec nieskończoności - Markowe pięciominutówki na sobotę 19 stycznia 2019
18 stycznia, 2019
Matka słucha i mówi - medytacja biblijna na 2. niedzielę zwykłą – 20 stycznia 2019
17 stycznia, 2019
Być w obecności Pana - Markowe pięciominutówki na piątek 18 stycznia 2019
17 stycznia, 2019
Czego naprawdę chcę/chcemy? - Markowe pięciominutówki na czwartek 17 stycznia 2019
16 stycznia, 2019
Gorączka egoizmu – zdolność służenia - Markowe pięciominutówki na środę 16 stycznia 2019
15 stycznia, 2019
Nauka Pańska z mocą - Markowe pięciominutówki na wtorek 15 stycznia 2019
14 stycznia, 2019
Niebo tak upragnione - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 14 stycznia 2019
13 stycznia, 2019
Świadectwo Jana Chrzciciela – w radości i wolności - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 12 stycznia 2019
11 stycznia, 2019
Moc w sercu - medytacja biblijna na niedzielę Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019
10 stycznia, 2019
Chcę, bądź oczyszczony - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 11 stycznia 2019
10 stycznia, 2019
Nie przypadek, a plan miłości w „dziś” - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 10 stycznia 2019
09 stycznia, 2019
Zawierzyć w trudzie (próbie) - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 9 stycznia 2019
08 stycznia, 2019
Miłość, spojrzenie i sytość - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 8 stycznia 2019
07 stycznia, 2019
Radykalna zmiana i owoce - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 7 stycznia 2019
06 stycznia, 2019
Natanaela powołanie - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 5 stycznia 2019
04 stycznia, 2019
Uczciwie i wytrwale - medytacja biblijna na uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019
03 stycznia, 2019
Za Jezusem do domu - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 4 stycznia 2019
03 stycznia, 2019
Spotkanie w słowie - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 31 grudnia 2018
30 grudnia, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 1,1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.

Jest, działa i pracuje

Miejscem przebywania słowa jest Bóg. To właśnie Słowo stało się ciałem. My zaś stworzeni na obraz i podobieństwo Boże niesiemy w sobie słowo, które ma się stać ciałem. To nasze codzienne decyzje i dzieła mówią o wcielaniu tegoż Słowa w życie. To Boże słowo, które zostało nad nami wypowiedziane. Dodałbym, którym zostaliśmy naznaczeni. I nie jest to wyrzut czy nagabywanie. To jest bardziej doświadczenie godności, którą zostaliśmy obdarowani.
Rozważania te prowadzą nas do odkrycia, że wszystko przez Słowo się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Żadne uzależnienie czy zniewolenie. To żywa więź, dzięki której mamy żywotność. Wszak w Słowie jest życie. Im bliżej Jezusa jesteśmy tym więcej w nas życia. Ile już słyszeliśmy świadectw o mocy działającego Boga?! Przecież i w nas On jest i działa i dla nas pracuje (jak to mówi św. Ignacy Loyola).
Jest, działa i pracuje... oto triada miłosierdzia Bożego, a terenem wypełnienia czy wręcz wcielenia jej jest historia człowieka, twoja, moja i nasza, wszak wiążą się ze sobą. On jest, działa i pracuje w konkrecie a nie w ogólności. Nie jest abstrakcyjnym, na papierze czy przy zielonym stoliku wymyślonym planem. To codzienny realny plan miłości Ojca, którego celem jest zbawienie człowieka.

Płaszczyzna spotkania

Słowo jest ważne, bo jest płaszczyzną spotkania. Jakże trudno jest porozumieć się z niemową! Ileż trzeba wysiłku kiedy rozmawia się z osobą nie znającą języka! Bez słowa nie da się żyć. I warto zastanowić się nad używaniem słowa w życiu codziennym, nad dawaniem tego słowa, a w kontekście Prologu nad wydawaniem tegoż słowa. Przypomnijmy sobie słowa z ewangelii Jana: Tak Bóg Ojciec umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego wydał...
Wiemy, że Słowo Wcielone jest światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Oto moc Słowa, które do nas przychodzi i moc słowa, które z nas wychodzi. Żyjąc Bogiem żyjemy w świetle. To każdy z nas jest posłany przez Boga (…) na świadectwo. Stworzeni przez Słowo, zakorzenieni w Słowie stajemy się świadkami światłości i wiary.
Słowo ma swą moc i swą kruchość. Dane nie musi być przyjęte, a obowiązuje. Realizacja jest etapem następnym po wypowiedzeniu. Bez przyjęcia Słowa nie może być Jego wcielenia/wypełnienia, bo... jest ono nieznane. Bez poznania nie ma miłości, a więc i siły do realizacji. Stąd mowa o płaszczyźnie spotkania.

Wystarczy mi łaski

Bóg przemawia do nas przez całe życie – przemawia do nas przez Syna. Wszystkim tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Kochajmy Pana Jezusa! Kontemplujmy Go! Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jest, mieszka, działa. Oglądajmy chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
Żyjmy na co dzień łaską i prawdą. W Ćwiczeniach duchowych św. Ignacy Loyola kiedy zaprasza do kontemplacji Boga obecnego i działającego, zachęca by odpowiedzią była modlitwa: Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum, i wolę mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Ty mi to wszystko dałeś Tobie to, Panie, oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem to mi wystarcza. [Amen.]
W oryginale, co w tłumaczeniu jest trudne do przekazania ostatnie zdanie brzmi: Daj mi jedynie miłość twą i łaskę, albowiem... łaska mi wystarczy. Przypomina się świadectwo św. Pawła, który usłyszał od Pana: Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Potrzebujmy łaski, a tej Bóg nigdy nie żałuje. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. A wszystko to w Jezusie Chrystusie, który przyszedł do nas, by z nami być aż do skończenia świata.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI