| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek VII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
24 maja 2018r.
 
poprzednie 5 minut:

Naznaczeni Trójcą - medytacja biblijna na uroczystość Najświętszej Trójcy – 27 maja 2018
24 maja, 2018
Jedność w Bogu - markowe pięciominutówki na piątek 25 maja 2018
24 maja, 2018
Prostota i nieogarnioność - medytacja biblijna na święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 24 maja 2018
23 maja, 2018
Zabronić czyli dać obronę - markowe pięciominutówki na środę 23 maja 2018
22 maja, 2018
Chcieć być największym - markowe pięciominutówki na wtorek 22 maja 2018
21 maja, 2018
W rozmowie z Matką - medytacja biblijna na święto Matki Kościoła – 21 maja 2018
20 maja, 2018
Pisarze Ducha - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 19 maja 2018
18 maja, 2018
Duch w Kościele i przez Kościół - medytacja biblijna na uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2018
17 maja, 2018
Kocham = pójdź za Mną - wielkanocne pięciominutówki na piątek 18 maja 2018
17 maja, 2018
Zespoleni w miłości - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 17 maja 2018
16 maja, 2018
Ku prawdziwej wiecznej jedności - medytacja biblijna na święto Andrzeja Boboli – 16 maja 2018
15 maja, 2018
W świetle życia wiecznego - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 15 maja 2018
14 maja, 2018
Wybrani – dokonujący wyborów - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2018
13 maja, 2018
Jak orzeł - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 12 maja 2018
11 maja, 2018
Ku niebu - medytacja biblijna na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 13 maja 2018
10 maja, 2018
W smutku i radości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 11 maja 2018
10 maja, 2018
Boże przemiany - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 10 maja 2018
09 maja, 2018
Nieznajomy – Znajomy - wielkanocne pięciominutówki na środę 9 maja 2018
08 maja, 2018
Wierna miłość - medytacja biblijna na uroczystość św. Stanisława Biskupa – 8 maja 2018
07 maja, 2018
Znać – wejść w relację - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 7 maja 2018
06 maja, 2018
Wielkość w pokorze - medytacja biblijna na uroczystość NMP Królowej Polski – 3 maja 2018
02 maja, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...


30 marca, 2018
Minutka na Wielką Sobotę

Nigdy cię – nikogo – nie zostawi. W grobie złożony z grobów wyprowadza tych, co wcześniej...
29 marca, 2018
Minutka na Wielki Piątek

Skrzyżowania. Rozpięte ramiona. Przygarniające. Przybite. Wyciągniesz? Rozłożysz szeroko? W tym geście...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Wielkość nieoznakowana

Wsłuchując się w przekaz Apokalipsy staje przed naszymi oczyma piękno i wielkość Matki. Czy jest to przytłaczające? Czy też nie rodzi się w nas odruchowo pragnienie przylgnięcia do Niej? Nie lękamy się takiej majestatyczności.
Wiemy i wierzymy, że jest wielka, że jest kimś, a rozpoznajemy Ją jako kobietę pokorną, prostą i tak bliską. Znamy także źródło Jej wielkości, a bije ono w Jej więzi z Synem, którego przyjęła do Serca i pod Serce swoje. Ten, kto jest zjednoczony z Bogiem jest kimś, jest wielki.
Mówimy o wielkości nieoznakowanej. Nie są to banery, akcje reklamowe. To żadna firma światowa. Jej znakiem firmowym jest pokora, a dla tej nie ma miejsca w tym świecie. Pokorny jest utożsamiany z głupim, niezaradnym, do niczego. Tymczasem tylko taki jest naprawdę wielki.

Wielkość pokorna

Jakże odmienny jest opis janowy, który słyszeliśmy: scena pod Krzyżem. W tym miejscu zakrólowała wespół z Synem. Pan nasz objawił się na tronie Krzyża, na którym obdarował nas największym darem, darem zbawienia. Królowanie w Jezusie to bycie zbawionym, to otwarcie się na dar wieczności.
Poddani – zawierzeni – naśladują swego króla. Tak więc wydarzenie Golgoty jest wzorcowym. Tu uczymy się królowania, albowiem będąc synami i córkami Króla uczyć się mamy stylu królowania. Pan nie zapomina o nas! W chwili śmierci, najtrudniejszego momentu w życiu człowieka, trudnego dla tych, co „pozostają” On nie zostawia nas sierotami! Daje nam jakże cenny dar! Daje nam Matkę! Swoją Matkę! Daje Ją nam jako Matkę i jako Królową.
Kontemplujmy Matkę obok krzyża Jezusowego. Stańmy tam razem z Nią i innymi. Starajmy się choć przez chwilę odczuć to, co Królowa odczuwała widząc swego Syna – Króla konającego. Czyż i w tym stylu maryjnym nie widać wielkości? Tu nie ma cierpiętnictwa. Tak, jest tutaj męczeństwo – świadectwo. Bez pokornego przyjęcia woli Ojca – które to dla Niej zaczęło się w nazaretańskim zwiastowaniu – nic nie zrozumiemy z tego królowania. Pojmie to tylko ten, kto wie, że jest miłowany przez Pana!

Wziął Ją do siebie

Czy nie jest czymś naturalnym przyjęcie daru? To coś normalnego. Być może jakiś wstyd czy też myślenie, żem niegodzien się wkrada do serca i umysłu i wierci dziurę! Odrzućmy je.
Maryja, nasza Królowa jest naszą Matką. Pragnie być w naszych sercach, domach, rodzinach. Chce być z nami w naszych zagrodach, obejściach, w pałacach i prostych zagrodach. Jej nie marzą się flesze, kamery, wystawność i przepych. Maryja jest pokorną Królową, która jest blisko swoich dzieci, w ich troskach i nadziejach, w upadkach i powstawaniu. Byłoby czymś zaiste dziwnym czy wręcz nierozumnym, gdyby ktoś nie wziął Matki do siebie!
Oto Ja służebnica Pańska. Oto styl królowania chrześcijanina. Pod krzyżem i na krzyżu, razem z Jezusem, razem z Maryją. Wszystko ku doświadczeniu zmartwychwstania, do którego poprzez udział z Nim mamy otwartą bramę. Królowanie Boże jest królowaniem na wieki! Powraca obraz z Apokalipsy. Gdy dopełnimy wedle możliwości drogi ziemskiej znajdziemy się przed Panem, w miejscu przez Niego przygotowanym. Oby rozległ się dźwięk pieśni: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI