| strona główna | kontakt |
 
 
Poniedziałek XII tygodnia okresu zwykłego
25 czerwca 2018r.
 
poprzednie 5 minut:

Równowaga Boża - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 25 czerwca 2018
24 czerwca, 2018
Miłość i schizofrenia duchowa - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 23 czerwca 2018
22 czerwca, 2018
W rękach Boga - medytacja biblijna na uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela – 24 czerwca 2018
21 czerwca, 2018
W świetle Bożym - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 22 czerwca 2018
21 czerwca, 2018
Modlitwy konieczność - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 21 czerwca 2018
20 czerwca, 2018
Uczynki pobożne – z serca - Mateuszowe pięciominutówki na środę 20 czerwca 2018
19 czerwca, 2018
Bliźniaki - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 19 czerwca 2018
18 czerwca, 2018
W jednym worku jesteśmy! - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 18 czerwca 2018
17 czerwca, 2018
Przysięga - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 16 czerwca 2018
15 czerwca, 2018
Wszystko w ziarnie - medytacja biblijna na 11. niedzielę zwykłą – 17 czerwca 2018
14 czerwca, 2018
Między przesadą a luzem - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 15 czerwca 2018
14 czerwca, 2018
Darując nie tracimy - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 14 czerwca 2018
13 czerwca, 2018
Wierność prawu Bożemu - Mateuszowe pięciominutówki na środę 13 czerwca 2018
12 czerwca, 2018
Kopalnia soli i Źródło światła - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 12 czerwca 2018
11 czerwca, 2018
O chęci - medytacja biblijna na święto Barnaby Apostoła – 11 czerwca 2018
10 czerwca, 2018
Wędrówka serca i w sercu - medytacja biblijna na święto Niepokalanego Serca NMP – 9 czerwca 2018
08 czerwca, 2018
Bez przesady - medytacja biblijna na 10. niedzielę zwykłą – 10 czerwca 2018
07 czerwca, 2018
Przebite i zamieszkałe - medytacja biblijna na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 8 czerwca 2018
07 czerwca, 2018
Przetrzeć oczy – jest blisko - Markowe pięciominutówki na czwartek 7 czerwca 2018
06 czerwca, 2018
Słowo Boże czy tezy - Markowe pięciominutówki na środę 6 czerwca 2018
05 czerwca, 2018
Adoracja i przykazania - wielkopostne pięciominutówki na środę 7 marca 2018
06 marca, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Pomieszanie miar

Jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy niż innych tysiące... Jakaż to jest modlitwa! Jakąż słodyczą i pociechą rozlewa się w naszych sercach! Zauważmy, że psalmista nie mówi „tysiąc dni” w przybytkach, bo wcale nie chodzi o przesiadywanie godzinami i dniami w kościele. Przybytkiem Ducha Świętego jesteśmy! Świątynią Bożą jesteśmy! I każdy dzień bez przebywania w tej świątyni jest dniem straconym!
Wobec Boga mieszają się całkowicie system miar i wag. Już nic nie jest takie jakim ja/my widzimy. Jeden dzień lepszy niż tysiąc innych. Miłosierdzie okazuje tysiącznym pokoleniom. Przebaczenie czyli darowanie krzywdy jest miarą budowania więzi.
By nie zwariować, by się nie pogubić Ojciec daje nam konkretne wskazówki, to, co Mojżesz nazwał dzisiaj prawa i nakazy. Wzdrygamy się?! Nie pasuje do naszej refleksji o trwaniu przed Panem, o przechodzeniu z kolan na kolana Ojca? Pan nas kształtuje! Stworzył nas do miłości i jakże pragnie, by miłość w nas zapłonęła i płonęła pełnym ogniem.

Adoracja i Dekalog

Wypowiedział do nas Dziesięć Słów (Dekalog). Ktoś powie, że Pan Jezus mówił o prawie miłości. Czy Dekalog nie jest prawem miłości w konkrecie? Wszak prawdziwa miłość ma się opierać na „czynach miłości”, a nie tylko na czczym gadaniu o niej. Przypomnijmy sobie w jakich okolicznościach Bóg dał Dziesięć Przykazań? Pamiętamy? To góra przymierza, to czas trwania przy Nim, to czas adoracji Mojżesza. Te właśnie słowa wypowiedział Bóg do swego ludu. A pamiętamy w jakim kontekście Ojciec wypowiedział ostatnie Słowo Miłości?! Jakiż konkret Golgoty i Zmartwychwstania?! Trzeba adorować – iść na górę, oddalić się od codzienności – owocem adoracji jest konkretne słowo miłości.
W tym świetle warto się wsłuchać w słowa dzisiejszej ewangelii: Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Przykazania obowiązują! Nie tylko niektóre. One razem stanowią nierozerwalną całość i poruszenie jednego porusza każde inne. Wybiórczość w wypełnianiu przykazań to robienie dziur w tamie, to niszczenie murów obronnych, to otwieranie bram miasta/serca, by każdy mógł wejść. Nie pozwólmy, by przybytek Pański w nas i wokół nas został zniszczony!
Odkrywanie pełni przykazań to ukazywanie splendoru świątyni i jednocześnie jej ochrona!Kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Jest wielki, bo wie kim jest. Tę wiedzę może posiąść tylko od Boga! On podzielił się z nami: prawa i nakazy są waszą mądrością i umiejętnością.

Maryja – sanktuarium i monstrancja...

Sanktuarium to miejsce święte, w którym w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Pierwszym sanktuarium jest serce człowieka. Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem (Gaudium et spes). Oto miejsce najświętsze, święte świętych. Tutaj adorujemy świętą Obecność. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?
Jesteśmy w sanktuarium maryjnym – miejscu szczególnej czci Matki Najświętszej. Ona jest najwspanialszym sanktuarium Boga. Jej łono, Jej Niepokalane Serce, Jej dłonie przeniknięte są obecnością Pana. Nieustannie zwraca nas ku Synowi. Matka Wybrana prowadzi nas do Syna. To najcudowniejsza monstrancja Boga. Ona, bez grzechu poczęta, w pełni żyjąca Bogiem i Jego Słowem (Dziesięcioma Słowami) uczy nas adoracji. Mamy w naszej parafii monstrancję – Maryja, a w Jej Sercu miejsce na Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nie ma lepszego „wskazania”.
Pragniemy adorować Pana Jezusa? To uczmy się tego od naszej Mateńki! I w sercu, i w sumieniu, w Nazarecie i na Golgocie. W nocy i w dzień. Pośród pracy i wypoczynku. Idzie o stały kontakt, o stałe przebywanie w przybytku Miłości. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie czyńcie to na chwałę Bożą! Oto ziemska adoracja. Dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, dwanaście miesięcy w roku. Trwając na niej nigdy nie zapomnimy o tych rzeczach, które widziały i widzą nasze oczy, by z naszych serc nie uszły po wszystkie dni życia, by uczyć naszych synów i wnuków. Zaiste wolę stać w przedsionku domu Pańskiego niż przebywać w namiotach grzeszników.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI