| strona główna | kontakt |
 
 
VIII Niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Augustyna z Canterbury
27 maja 2018r.
 
poprzednie 5 minut:

Przyjąć dar życia wiecznego - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 28 maja 2018
27 maja, 2018
Tak na siebie, tak na bycie dzieckiem - markowe pięciominutówki na sobotę 26 maja 2018
25 maja, 2018
Naznaczeni Trójcą - medytacja biblijna na uroczystość Najświętszej Trójcy – 27 maja 2018
24 maja, 2018
Jedność w Bogu - markowe pięciominutówki na piątek 25 maja 2018
24 maja, 2018
Prostota i nieogarnioność - medytacja biblijna na święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 24 maja 2018
23 maja, 2018
Zabronić czyli dać obronę - markowe pięciominutówki na środę 23 maja 2018
22 maja, 2018
Chcieć być największym - markowe pięciominutówki na wtorek 22 maja 2018
21 maja, 2018
W rozmowie z Matką - medytacja biblijna na święto Matki Kościoła – 21 maja 2018
20 maja, 2018
Pisarze Ducha - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 19 maja 2018
18 maja, 2018
Duch w Kościele i przez Kościół - medytacja biblijna na uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2018
17 maja, 2018
Kocham = pójdź za Mną - wielkanocne pięciominutówki na piątek 18 maja 2018
17 maja, 2018
Zespoleni w miłości - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 17 maja 2018
16 maja, 2018
Ku prawdziwej wiecznej jedności - medytacja biblijna na święto Andrzeja Boboli – 16 maja 2018
15 maja, 2018
W świetle życia wiecznego - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 15 maja 2018
14 maja, 2018
Wybrani – dokonujący wyborów - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2018
13 maja, 2018
Jak orzeł - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 12 maja 2018
11 maja, 2018
Ku niebu - medytacja biblijna na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 13 maja 2018
10 maja, 2018
W smutku i radości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 11 maja 2018
10 maja, 2018
Boże przemiany - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 10 maja 2018
09 maja, 2018
Nieznajomy – Znajomy - wielkanocne pięciominutówki na środę 9 maja 2018
08 maja, 2018
Pokój w znajomości Pana, a nie po znajomości - adwentowe pięciominutówki na wtorek 5 grudnia 2017
04 grudnia, 2017

 

z ostatniej chwili
---------------------

24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....


30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...
30 marca, 2018
Minutka na Wielką Sobotę

Nigdy cię – nikogo – nie zostawi. W grobie złożony z grobów wyprowadza tych, co wcześniej...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 10,21-24

W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli.

Więzi i dobro

Pan Jezus jest Księciem Pokoju, jak woła z upodobaniem prorok. Kiedy On przychodzi to przynosi pokój. Dlaczego go nie ma? Zanim odpowiemy na to pytanie warto zastanowić się co rozumiemy pod pojęciem pokoju. Czyżby to, żeby nikt mnie nie ruszał? Żeby było po mojemu i na moich warunkach? A może myślimy o świętym spokoju? Trzeba nam się pytać Boga o to, czym jest pokój?
Z proroctwa Izajasza wynika, że pokój to przede wszystkim umiejętność nawiązywania więzi, umiejętność wspólnego przebywania wbrew potocznym uwarunkowaniom. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Dar życia w pokoju, nie odpoczywania w pokoju. I nie mówimy o postawie kompromisu czy tolerancji w sensie ulegania wszystkim zachciankom swoim czy innym, nie zwracania uwagi na nic i nikomu.
Pokój to także nie czynienie zła ani podejmowanie zgubnych działań. Kto czyni zło niszczy pokój! Zło rujnuje, a dobro buduje. Zgubne zaś działania świadczą o zagubieniu, o utracie orientacji czy też jak wybrzmiewa w hebrajskim terminie grzechu – o nietrafieniu do celu.

Kiedy dojdzie do tego?

Czy możliwy jest taki pokój chrystusowy? Tak. Potrzeba jednego. Kiedy kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Tutaj mamy klucz do pokoju i źródło tegoż pokoju. I to w jakiej obfitości. Pan daje się poznać! Znajomość Pana wypełnia do ostatniego zakamarka. Napełnić może kiedy jest puste miejsce. A Bóg ma to do siebie, że nie wymusza, nie wypiera, nie wydziera.
Im więcej znam Pana – poznanie w sensie biblijnym oznacza nawiązanie więzi – tym więcej pokoju we mnie. Chrześcijanin woła razem ze św. Pawłem: wszystko uznaję za śmieci ze względu na najwyższą wartość poznania Pana mojego. Oto źródło pokoju. Mądrość wypływa ze źródła. Jeśli nie zaczerpnę to jej nie mam.
Tenże Pan, Syn Boży jest opisywany przez Proroka jako odrośl, młody pęd a więc nowe życie. Jest Bogiem miłosiernym i sprawiedliwym, który za zło karze, a za dobro wynagradza. Nie jest sklerotycznym starcem albo zaślepionym ojcem. Duch miłości widzi, słyszy, decyduje i czyni. Wszystko w Nim! Jeśli w Nim, z Nim i za Nim jesteśmy to pokój wypełnia nas po brzegi.

Znaki widoczne

Po owocach ich poznacie podpowiada Pan Jezus. Podstawowym znakiem jest rozradowanie się w Duchu Świętym. Człowiek pokoju Bożego jest człowiekiem radosnym. Cieszy się. Raduje się. Nie jest to głupkowata wesołość. To wyraz głębokiej więzi z Ojcem. To wyraz znajomości Pana i... znajomości siebie. Tylko prostaczkowie mają taką radość i tylko oni wiedzą, że Bóg ma w nich upodobanie.
Człowiek Bożego pokoju jest świadom, że Ojciec przekazał mu wszystko, że Ojciec wydał wszystko, także Syna swego Jednorodzonego. I w tymże Synu – znajomości Jego – jest nam objawione kim jest Ojciec.
Wtedy też odnosi się do każdego z nas błogosławieństwo: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo pokój Boży uczy właściwego patrzenia na świat. Uzdalnia nas do usłyszenia mówiącego Boga, do nawiązania więzi z Nim tak mocnych, że nic, ani nikt nie może ich rozerwać. Wszak miłość, która leży u podstaw wszystkiego jest wieczna. Przyjęcie jej staje się wejściem w bramy wieczności.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI