| strona główna | kontakt |
 
 
XX Niedziela okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Św. Jana Eudesa
19 sierpnia 2018r.
 
poprzednie 5 minut:

Najwyższe Dobro - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 20 sierpnia 2018
19 sierpnia, 2018
Dziecko dziecko zrozumie - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 18 sierpnia 2018
17 sierpnia, 2018
Niebo w gębie - medytacja biblijna na 20. niedzielę zwykłą – 19 sierpnia 2018
16 sierpnia, 2018
Kontemplować początek w Bogu i z Bogiem - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 17 sierpnia 2018
16 sierpnia, 2018
Zmęczeni przebaczaniem - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 16 sierpnia 2018
15 sierpnia, 2018
Koniec już na początku - medytacja biblijna na uroczystość Wniebowzięcia NMP -15 sierpnia 2018
14 sierpnia, 2018
Największy w królestwie niebieskim - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 14 sierpnia 2018
13 sierpnia, 2018
Podatki - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 13 sierpnia 2018
12 sierpnia, 2018
Możliwości wiary - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 11 sierpnia 2018
10 sierpnia, 2018
Wonność Chrystusa - medytacja biblijna na 19. niedzielę zwykłą – 12 sierpnia 2018
09 sierpnia, 2018
Obumieranie z miłości - medytacja biblijna na święto Wawrzyńca – 10 sierpnia 2018
09 sierpnia, 2018
Radykalizm pójścia za Panem - medytacja biblijna na święto Teresy Benedykty od Krzyża – 9 sierpnia 2018
08 sierpnia, 2018
Przerwa w dostawie - 1-8 sierpnia
31 lipca, 2018
Nie-legalnie - Mateuszowe pięciominutówki na środę 1 sierpnia 2018
31 lipca, 2018
By upodobnić się bardziej - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 31 lipca 2018
30 lipca, 2018
Myślcie! - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 30 lipca 2018
29 lipca, 2018
Poddani Bożym wpływom - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 28 lipca 2018
27 lipca, 2018
Boża teraźniejszość - medytacja biblijna na 17. niedzielę zwykłą – 29 lipca 2018
26 lipca, 2018
Od niezrozumienia do rozumienia - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 27 lipca 2018
26 lipca, 2018
Oczy, uszy i serce - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 26 lipca 2018
25 lipca, 2018
Wzniesione oczy - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 27 listopada 2017
26 listopada, 2017

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 21,1-4

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie.

Podnosić oczy

Chrześcijanin naśladując Jezusa podnosi oczy. Podnosi oczy ku niebu, bo to jedyny sensowny kierunek. Oznacza to podnoszenie oczu ku górze, a co za tym idzie proces rozglądania się. Nie mamy życia przeżyć bezmyślnie. Nie mamy patrzeć w ziemię, czubki naszych butów czy własne pępki. Powoli, ale codziennie podnosić nam trzeba oczy ku Bogu, który objawia się w codzienności.
Czyni to nie wedle naszych ludzkich reguł, wszak drogi Pańskie nie są naszymi, a myśli Jego od naszych często odstają. Patrzymy i to, co widzimy interpretujemy na różny sposób, często tylko i wyłącznie po ludzku. Skoro tak tzn. że nie uczymy się całego wymiaru tego, co byśmy nazwali po Bożemu. Jakże nam trudno oderwać wzrok od ziemi i... uczyć się Bożego patrzenia na nią!
Jakbyśmy zareagowali na wydarzenie opisane w ewangelii? Oto, z jednej strony bogaci wrzucają swe (zapewne obfite) ofiary do skarbony, a z drugiej uboga jakaś wdowa wrzuca tam dwa pieniążki. Moglibyśmy sobie wyobrazić jaki byłby komentarz światowy wobec tej „dysproporcji”. Czy to byłby także mój, ukryty komentarz?

W oczekiwaniu na pomoc

Podnosimy oczy ku górze oczekując pomocy od Boga! Tylko z taką motywacją jesteśmy w stanie oderwać oczy od tego, co ziemskie, zrezygnować z tego, zostawić za sobą. Warto tutaj zacytować jeden z psalmów: Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem. Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy (Ps 121).
Czy nie w tym świetle odczytać możemy gest wdowy? Wrzuciła więcej niż inni, choć wrzuciła tak mało. Złożyła w Panu całą swoją nadzieję! Bez tego gestu, który obejmuje całość i wszystko ciągle będziemy się potykać o przeszkody pomimo że je widzieć będziemy.
Uczyniła to, czego uczy nas nasz Pan Jezus Chrystus. On, Syn Boży wznosił swe oczy do Ojca, który mieszka w niebie. Jego oczy są zwrócone nieustannie ku Panu, Bogu naszemu (por. Ps 123,1-2). Tylko i wyłączenie w tych kategoriach uczyć się możemy tego, co zawierzeniem nazywamy. Jest to zawierzenie dziecka, które uznaje swą skrajną bezsilność, swą słabość, która stanowi istotę jego istnienia.

Jak dzieci...

Tak właśnie żyją dzieci. Wznoszą oczy i ręce ku górze, bo są takie malutkie, a tam „w górze” są ramiona, które je wezmą, obejmą i przytulą. Jakże one są ubogie! Czy nie wrzucają więcej niż wszyscy inni? Nie wrzucają ni milionów ni groszy. Dają to, co najcenniejsze: serce, które całkowicie zawierzyło, oddało się w każdym calu.
Dziecko nie umie wrzucać z tego, co zbywało. Z bardzo prostego względu, bo dziecku nie zbywa. Ono właśnie z niedostatku swego oddaje wszystko, co ma. Nie chce ryzykować, by zabrano mu to, co mu się wydaje, że ma. Lepiej zostawić wszystko w rękach Ojca.
Na utrzymanie... o utrzymanie troszczy się Bóg. Nie chodzi o beztroskę połączoną z bezmyślnością. Jak kurczowo dziecko trzyma otrzymane dary! Wie, że to od Ojca i cieszy się tym z całego serca.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI