| strona główna | kontakt |
 
 
Środa V tygodnia Wielkiego Postu
1 kwietnia 2020r.


 
poprzednie katechezy:

List Pasterski Episkopatu Polski do duszpasterskiego wykorzystania w Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku
28 grudnia, 2013
BŁOGOSŁAWIONA MARYJA DZIEWICA BOŻA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA (V) w: Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"
02 maja, 2012
BŁOGOSŁAWIONA MARYJA DZIEWICA BOŻA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA (IV) w: Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"
02 maja, 2012
BŁOGOSŁAWIONA MARYJA DZIEWICA BOŻA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA (III) w: Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"
02 maja, 2012
BŁOGOSŁAWIONA MARYJA DZIEWICA BOŻA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA (II) w: Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"
02 maja, 2012
BŁOGOSŁAWIONA MARYJA DZIEWICA BOŻA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA (I) w: Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM"
02 maja, 2012
Św. Jan z Awili – nowy doktor Kościoła
06 września, 2011
PIUS XI - HOMILIA OJCA ŚW. NA KANONIZACJĘ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI (AAS nr 6 z dnia 10 maja 1938 roku)
16 maja, 2011
Nabożeństwo "Gorzkich Żali"
12 marca, 2011
Kerygmat - szósty krok: wspólnota
24 lutego, 2011
Kerygmat - piąty krok: Duch Święty
24 lutego, 2011
Kerygmat - czwarty krok: wiara - Jezus jest Panem i Zbawicielem
24 lutego, 2011
Kerygmat - trzeci krok: zbawienie
24 lutego, 2011
Kerygmat - drugi krok: tajemnica grzechu
24 lutego, 2011
Kerygmat - pierwszy krok: Miłość Boża
24 lutego, 2011
Kerygmat – u początków
24 lutego, 2011
Pojęcie miłosierdzia - bogactwo terminów i treści
22 lutego, 2011
Kongregacja Edukacji Katolickiej: internet jak rewolucja przemysłowa dla kultury
08 lutego, 2011
Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
24 stycznia, 2011
Wróżby, magia, refleksologia czyli inwazja zabobonu

22 stycznia, 2011

Kerygmat – u początków
24 lutego, 2011

 

 

z ostatniej chwili
---------------------

01 kwietnia, 2020
W Jezusie prawdziwi i wolni - kazanie na środę 1 kwietnia 2020

W domu - być i być sobą...
Trwać - być w nauce Pana Jezusa - być i być w prawdzie i być wolnym.....


31 marca, 2020
Sposoby koniecznego wywyższania - kazanie na wtorek 31 marca 2020

Wywyższać czyli uwielbiać...
Wywyższać czyli stawiać wysoko...
Wywyższać czyli poddać się uniżeniu... ...

30 marca, 2020
Pozostań na środku - kazanie na poniedziałek 30 marca 2020

Postawieni na środku...
Pozostańmy na środku...
...

 

 

 

Cokolwiek się zaczyna to należy postawić solidny fundament, bez którego nie da się nic sensownego zbudować! Pan Jezus mówi o budowaniu domu na skale, bo gdy uderzy w niego silny wiatr nie będzie w stanie go zburzyć.

Jeśli pragniemy wypełnić posłanie Pana: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu to musimy mieć przed oczyma kerygmat czyli pierwsze, podstawowe głoszenie ewangelii. Samo słowo pochodzi z języka greckiego κηρύσσω i oznacza "głoszę, krzyczę".

To serce przepowiadania, bez którego nie da się iść głębiej. Głoszę Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, a to ma prowadzić do obudzenia wiary w Chrystusa. Otrzymaliśmy dar wiary w sakramencie chrztu św. i nieustannie trzeba nam odkrywać w Jezusie Chrystusie dar nowego życia.

Celem jest odkrywać, a może lepszym słowem byłoby odkopywać prawdziwy obraz Boga, który jest miłością, a ta w najgłębszy sposób objawia się w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, Boga-z-nami, który żyje tu i teraz i dokonuje przemiany ludzi. Spotkanie Chrystusa, który za nas umarł i dla nas zmartwychwstał gładząc nasze grzechy prowadzi do otwarcia serca na Osobę Pana i Zbawiciela.

Opierając się na wiekowym doświadczeniu możemy podzielić kerygmat na sześć części:

1. miłość Boga
2. rzeczywistość grzechu
3. odkupienie w Chrystusie
4. konieczność przyjęcia przez wiarę Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela
5. posłannictwo Ducha Świętego
6. tajemnica Kościoła – wspólnoty zbawionych.

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI