| strona główna | kontakt |
 
 
Poniedziałek XVIII tygodnia okresu zwykłego
3 sierpnia 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Kontakt wzrokowy - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 4 sierpnia 2020
03 sierpnia, 2020
U początku poszukiwania - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 3 sierpnia 2020
02 sierpnia, 2020
Puste i pełne - medytacja biblijna na 18. niedzielę zwykłą – 2 sierpnia 2020
01 sierpnia, 2020
Kłamstwo – igranie ze śmiercią - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 1 sierpnia 2020
31 lipca, 2020
Najtrudniej pośród swoich - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 31 lipca 2020
30 lipca, 2020
Lista miłosierdzia - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 30 sierpnia 2020
29 lipca, 2020
Ku harmonii - medytacja biblijna na święto Marty – 29 lipca 2020
28 lipca, 2020
By świecić świadectwem - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 28 lipca 2020
27 lipca, 2020
Od założenia świata - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 27 lipca 2020
26 lipca, 2020
O serce pełne rozsądku i rozróżniania dobra od zła - medytacja biblijna na 17. niedzielę zwykłą – 26 lipca 2020
25 lipca, 2020
Możemy się spełnić - medytacja biblijna na święto Jakuba Apostoła – 25 lipca 2020
24 lipca, 2020
Przypowieść o Kościele - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 24 lipca 2020
23 lipca, 2020
Trwałość tylko w krzewie - medytacja biblijna na święto Brygidy – 23 lipca 2020
22 lipca, 2020
Nowe stworzenie z miłości - medytacja biblijna na święto Marii Magdaleny – 22 lipca 2020
21 lipca, 2020
Wybór w twoich rękach - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 21 lipca 2020
20 lipca, 2020
Oznakowani(e) - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 20 lipca 2020
19 lipca, 2020
Prosta wyobraźnia - medytacja biblijna na 16. niedzielę zwykłą – 19 lipca 2020
18 lipca, 2020
Tlen i ogień - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 18 lipca 2020
17 lipca, 2020
Czytać ze zrozumieniem - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 17 lipca 2020
16 lipca, 2020
Odpoczynek - pokrzepienie - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 16 lipca 2020
15 lipca, 2020
3x fiat - medytacja biblijna na uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca 2020
24 marca, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

14 maja, 2020
Droga nawiedzenia - wejdźcie na nią - kazanie odpustowe 10.05.2020 Gliwice

Maryja, Matka Dobrej Drogi nawiedza nas wraz z Jezusem, który przychodzi i uczy Drogi do życia wiecznego!...


14 maja, 2020
Nie tylko o krzewie winnym - kazanie na 13 maja 2020 Gliwice

W sanktuarium i nowenna i Matka Boża Fatimska...
A wszystko zasadza się na byciu latoroślą w Krzewie...

08 maja, 2020
Patriotyzm i matka - konferencja 3/2020 Gliwice odpust

Matka uczy Ojczyzny...
Matka uczy patriotyzmu...
Matka prowadzi do Drogi do ojczyzny, która jest...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

Fiat – niech się stanie…

Pierwsze fiat wypowiedział Bóg. Niech się stanie światło… oto Boże fiat wypowiedziane od Miłości i ku Miłości. Ten, kto kocha niesie w sobie nieustanne fiat ku temu, kogo się kocha. Bóg jest odwiecznym i niezmąconym niczym fiat względem człowieka. Wszystko dla niego stworzył. Wszystkim się z nim podzielił.
Człowiek, który chce kochać wie, że albo kocha ze wszystkich sił, całym sobą albo tylko gada o miłości, a myślę, że każdy odróżnia między „kochać”, a „gadać o kochaniu”. Stąd u początku miłości znajduje się fiat. Tyle z tym, że nie trzeba nam go tworzyć, wymyślać. To Bóg Wszechmogący uczy nas tego stań się. Przecież dobrze wiemy, że gdzie miłość tam każdy staje się sobą! Bóg miłując mnie ciągle mi powtarza: stań się sobą! Oto wezwanie, zaproszenie i miłosne drżenie Bożego wybrania, które we mnie pulsuje na tyle, na ile chcę Go słuchać.

Fiat – niech mi się stanie…

W historii ludzkości i wszechświata Pan znalazł jedno tabernakulum, w którym został przyjęty w prostym, a jakże głębokim zawierzeniu. To jest rozważane od wieków przez wszystkie pokolenia wierzących maryjne fiat wypowiedziane podczas nazaretańskiego zwiastowania.
Oto Ta, która całą sobą Wszechmocnego umiłowała widząc Jego wielkie dzieła dokonujące się w Niej i wokół Niej uczy nas odpowiadać Bogu na Jego fiat. Boże stań się nie tylko powołuje mnie do życia, ale też przy życiu mnie utrzymuje. Ona, dzięki łaskawości Boga i pokorze serca przyjęła tenże dar. Przyjęła go tak bardzo, że Słowo Odwieczne stało się w Niej ciałem. Oto moc ludzkiego fiat, wołania stań się we mnie Tym, kim jesteś.
W najważniejszej chwili naszej egzystencji, gdy staniemy przed Bogiem Miłosiernym wobec całego dworu niebieskiego jestem przekonany, że Syn będzie wypatrywał w każdym z nas tego maryjnego punktu. To otwarte drzwiczki tabernakulum. To otwarte Serce Niepokalane naszej Matki. Ona, najwspanialsza Nauczycielka biblijnego fiat, stań się!

Fiat – wstań…

Świadomi jesteśmy tego, że nie zawsze i nie za każdym razem udaje się nam odpowiedzieć całymi sobą owo fiat. To właśnie dlatego przyszedł Syn Boży. To kolejne Boże fiat wypowiedziane przez Ojca, Syna w Duchu Świętym. Fiat zbawienia. Niech się stanie zbawienie! Niech się dokona odkupienie! To dlatego rozważamy z taką uwagą tajemnicę Wcielenia, tajemnicę Zwiastowania Pańskiego. Przychodzi, aby powiedzieć nam, że znaleźliśmy łaskę u Boga, że możemy tak przyjąć Boga, że On stanie się ciałem w naszym życiu, że wcieli się w naszą codzienność.
Jakże to się stanie? Po pierwsze poprzez przyjęcie Ducha Świętego – nie połowiczne, ale głębokie, przyjęcie, w którym to Duch zacznie prowadzić mnie przez meandry życia. Po drugie to nieustanne przywoływanie imienia Jezus, w którym jest nasze zbawienie. Po trzecie dostrzeganie Elżbiet wokół nas, które są „dowodem” Bożego fiat, dla którego nie ma nic niemożliwego.
Tak więc niech rozbrzmiewa dziś jeszcze jedno fiat, to, które przynosi każdemu z nas nadzieję, mianowicie (po)wstań. Wstań i podnieś głowę! Ku niebu! Tam stworzenia i zbawienia źródło. Wstań! Niech fiat Boże złączy się z człowieczym fiat. Wtedy rozbrzmi całą mocą: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Będzie rozbrzmiewać albowiem wsłuchane będzie w nie przyszedłem, aby mi służono, ale aby służyć.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI