| strona główna | kontakt |
 
 
Piątek po Popielcu
28 lutego 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Gdzie Pan tam człowiek - wielkopostne pięciominutówki na sobotę po Popielcu – 29 lutego 2020
28 lutego, 2020
Chleb czy kamień? - medytacja biblijna na 1. niedzielę Wielkiego Postu – 1 marca 2020
27 lutego, 2020
Post: odrzućcie zło – szukajcie dobra - wielkopostne pięciominutówki na piątek po Popielcu – 28 lutego 2020
27 lutego, 2020
Jaka szkoda... - wielkopostne pięciominutówki na czwartek po Popielcu – 27 lutego 2020
26 lutego, 2020
W pobożności przed Nim - wielkopostne pięciominutówki na Środę Popielcową – 26 lutego 2020
25 lutego, 2020
Ważność zgody na bycie uczniem - Markowe pięciominutówki na wtorek 25 lutego 2020
24 lutego, 2020
Z wierzącym sercem - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 24 lutego 2020
23 lutego, 2020
Obietnica i wypełnienie - medytacja biblijna na święto Katedry św. Piotra Apostoła
21 lutego, 2020
Zachowujący i zachowani - medytacja biblijna na 7. niedzielę zwykłą – 23 lutego 2020
20 lutego, 2020
Pewność drogi - Markowe pięciominutówki na piątek 21 lutego 2020
20 lutego, 2020
Trzymanie uwagi - Markowe pięciominutówki na czwartek 20 lutego 2020
19 lutego, 2020
Stworzeni na nowo - Markowe pięciominutówki na środę 19 lutego 2020
18 lutego, 2020
Zasada dziękczynienia - Markowe pięciominutówki na wtorek 18 lutego 2020
17 lutego, 2020
Serce zatwardziałe - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 17 lutego 2020
17 lutego, 2020
Przy Jezusie i według Niego - Markowe pięciominutówki na sobotę 15 lutego 2020
14 lutego, 2020
Bóg dał czas na nadzieję - medytacja biblijna na 6. niedzielę zwykłą – 16 lutego 2020
13 lutego, 2020
W wolności i pokoju - medytacja biblijna na święto Cyryla i Metodego – 14 lutego 2020
13 lutego, 2020
Odpierać Bogu - Markowe pięciominutówki na czwartek 13 lutego 2020
12 lutego, 2020
Boży jesteśmy - Markowe pięciominutówki na środę 12 lutego 2020
11 lutego, 2020
Dostało się… - Markowe pięciominutówki na wtorek 11 lutego 2020
10 lutego, 2020
Bóg dał czas na nadzieję - medytacja biblijna na 6. niedzielę zwykłą – 16 lutego 2020
13 lutego, 2020

 

z ostatniej chwili
---------------------

24 grudnia, 2019
Na Boże Narodzenie

Komentarz Ani:

Maryja ma Dzieciątko bardzo blisko siebie, czuje każdy Jego ruch, słyszy też...


18 września, 2019
Pielgrzym w drodze do nieba - kazanie na św. Stanisława Kostkę - Gliwice 2019

Na święto Stanisława Kostki refleksja poszła w kierunku "drogi"... pojęcia "w-drodze"... nie chodzi o...
01 sierpnia, 2019
Skarb i perła św. Ignacego Loyoli - kazanie na uroczystość tak zacnego Świętego! (31.07.2019)

Do posłuchania....

 

 

 

MOJE przykazania - kazanie na 6 nd zwykla Gliwice 2020
plik: 2.43 MB
 
Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: słucham z uwagą nauczania Pana Jezusa i… zaczynam się zastanawiać czy to na moje siły? A przecież to Jego słowo! A więc i Jego siła, którą mi daje by Nim żyć…
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę nadziei w wypełnianiu przykazań Bożych.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mt 5,17-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszed6em znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Bóg dał nam czas

Nie możemy go znieść czy też znosić. Zadaniem, które przed nami stoi to wypełnienie tegoż czasu tym, co Boże, co dobre, co związane z miłością. Prawo i Prorocy, jak również Dekalog są narzędziami tego wypełniania. Z reguły wypełnia się treścią, a nie śmieciami.
Dokąd? Dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Przeminą w dniu Paruzji, powtórnego przyjścia Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. To jest perspektywa czasowa wypełniania czasu danego nam tu, na ziemi od Boga. I odnosząc do czasu możemy powiedzieć, że ani jedna sekunda, ani jedna minuta nie są dane na próżno. Bóg daje nam czas, aż się wszystko spełni.
Jakie owoce? Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Wielkość w królestwie niebieskim związana jest z wypełnianiem tego, co Boże w codzienności, tu, na ziemi. Małość świadczy o niewdzięczności i głupocie, bo jakże inaczej nazwać postawę, która odrzuca narzędzia do wypełnienia misji?

Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie

Mówi się o zabijaniu czasu. Ileż tego jest w ciągu dnia? Zabijanie oznacza zniszczenie sensu. Dopuszczanie do siebie narzekania, skrupulatnego rachowania, by wyszło więcej dla mnie. Tutaj prawo od czasu dla siebie także ma swoje miejsce. Zauważmy, że prawo stara się wprowadzić równowagę. Gdy jej nie ma to „zabijamy” siebie lub innych. Rodzice, którzy nie mają czasu dla dzieci, a dzieci dla rodzicieli kiedy dorosną. Człowiek, który nie ma czasu dla siebie „spalając się” dla innych nie wypełnia przykazania miłości. Dar ma być czysty we wszystkich wymiarach. Nie chodzi tylko o czyste ręce.
Nie słyszałem o tym, by mówiono o cudzołożeniu czasem. Jeśli jednak cudzołóstwo oznacza pożądliwe patrzenie, to zbytnie zajmowanie się czasem innych, układanie im jak to ma wyglądać, wtrącanie się nagminne jest formą cudzołożenia. Przecież wtedy nie mam czasu na zajmowanie się sobą i najbliższymi. Mąż-kochanek nie daje odpowiedniego czasu swej żonie i rodzinie. Naucz się patrzeć oczyma Jezusa na relacje i wydarzenia. Dzięki temu zachowasz porządek. Nie będziesz oddalał nikogo ani też nikt niepotrzebnie nie zbliży się do ciebie.
Co ma przysięga do wykorzystania czasu? Drugi cytat biblijny ogłasza: dotrzymasz Panu swej przysięgi. Bo przysięgę składa się w czasie i na czas. Początkiem jest obietnica złożona przez Boga, który jest jej wierny na wieki. Stąd Jego wielkie dzieła poprzez które troszczy się o dotrzymanie słowa. Fałszywa przysięga niszczy czas drugiego człowieka. Tak więc nie wciągaj Boga w swoje gierki, w których tak naprawdę człek staje się niewolnikiem złego. Zobacz swe możliwości, a one bez Boga niczym są! Wszak nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym (farbowanie jest fałszem!).
A wszystko to odnieść możemy do jeszcze jednego przykazania: nie kradnij!

Wierność źródła

Jak więc podchodzić do daru czasu? Jedno zdanie z ewangelii tak wiele nas może nauczyć: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Powiedzieć czasowi tak, ale i umieć mówić nie. Zauważmy, że w pierwszym rzędzie idzie o słowo. Słowem można zabić. Spojrzeniem też można zabić. Jakże trzeba nam ważyć mowę.
Po drugie, uświadomić sobie, że jesteśmy obdarowani, że nie brakuje nam czasu. Jeśli chcemy ten dar dobrze wykorzystać (odkryć sens i treść) to trzeba przynieść go przed ołtarz. Wszyscy jesteśmy obdarowani, a więc jeśli ktoś ma coś przeciw tobie to zanim dar ofiarujesz idź i pojednaj się z bratem swoim. Tylko w takiej równowadze jesteśmy w stanie dar swój ofiarować.
Dopóki jesteśmy w drodze mamy możność nawrócenia, powrotu do źródeł. Dzieje się to we wspólnocie. Nie potrzebujemy przeciwników, wszak idziemy w tym samym kierunku. Stawanie przeciw prowadzi do więzienia, do niemożności wypełnienia czasu, misji, zadania. Do ostatniego grosika przełóżmy na do ostatniej sekundy będziemy rozliczeni. Refren znanej piosenki o darze czasu brzmi: Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw, a na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc…pod tym niebem, na tej ziemi.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI