| strona główna | kontakt |
 
 
Sobota VI tygodnia okresu zwykłego, Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła
22 lutego 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Obietnica i wypełnienie - medytacja biblijna na święto Katedry św. Piotra Apostoła
21 lutego, 2020
Zachowujący i zachowani - medytacja biblijna na 7. niedzielę zwykłą – 23 lutego 2020
20 lutego, 2020
Pewność drogi - Markowe pięciominutówki na piątek 21 lutego 2020
20 lutego, 2020
Trzymanie uwagi - Markowe pięciominutówki na czwartek 20 lutego 2020
19 lutego, 2020
Stworzeni na nowo - Markowe pięciominutówki na środę 19 lutego 2020
18 lutego, 2020
Zasada dziękczynienia - Markowe pięciominutówki na wtorek 18 lutego 2020
17 lutego, 2020
Serce zatwardziałe - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 17 lutego 2020
17 lutego, 2020
Przy Jezusie i według Niego - Markowe pięciominutówki na sobotę 15 lutego 2020
14 lutego, 2020
Bóg dał czas na nadzieję - medytacja biblijna na 6. niedzielę zwykłą – 16 lutego 2020
13 lutego, 2020
W wolności i pokoju - medytacja biblijna na święto Cyryla i Metodego – 14 lutego 2020
13 lutego, 2020
Odpierać Bogu - Markowe pięciominutówki na czwartek 13 lutego 2020
12 lutego, 2020
Boży jesteśmy - Markowe pięciominutówki na środę 12 lutego 2020
11 lutego, 2020
Dostało się… - Markowe pięciominutówki na wtorek 11 lutego 2020
10 lutego, 2020
Bliskości pragnę - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 10 lutego 2020
09 lutego, 2020
Ludzie refleksji - Markowe pięciominutówki na sobotę 8 lutego 2020
07 lutego, 2020
Ile światła w świetle? - medytacja biblijna na 5. niedzielę zwykłą – 9 lutego 2020
06 lutego, 2020
Żyjący prawdą. (Wy)starcza? - Markowe pięciominutówki na piątek 7 lutego 2020
06 lutego, 2020
Pro-egzystencja - Markowe pięciominutówki na czwartek 6 lutego 2020
05 lutego, 2020
Naprawdę jeden z nas? - Markowe pięciominutówki na środę 5 lutego 2020
04 lutego, 2020
Widzieć Pana - Markowe pięciominutówki na wtorek 4 lutego 2020
03 lutego, 2020
Obumieranie miarą dawania - medytacja biblijna na święto Wawrzyńca – 10 sierpnia 2019
09 sierpnia, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

24 grudnia, 2019
Na Boże Narodzenie

Komentarz Ani:

Maryja ma Dzieciątko bardzo blisko siebie, czuje każdy Jego ruch, słyszy też...


18 września, 2019
Pielgrzym w drodze do nieba - kazanie na św. Stanisława Kostkę - Gliwice 2019

Na święto Stanisława Kostki refleksja poszła w kierunku "drogi"... pojęcia "w-drodze"... nie chodzi o...
01 sierpnia, 2019
Skarb i perła św. Ignacego Loyoli - kazanie na uroczystość tak zacnego Świętego! (31.07.2019)

Do posłuchania....

 

 

 

Tekst ewangelii: J 12,24-26

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.

Lekcja o dawaniu

Niech rozbrzmiewa nieustannie werset janowego orędzia: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Słychać w tle ile (wy)dasz tyle masz. Ojciec wydał Syna i dzięki temu wszyscy, którzy w Niego wierzą mają żywot wieczny.
Warto zapytać o miarę owego wydawania (się). Idzie nam z pomocą św. Paweł, który pisze do Koryntian (2Kor 9,6-10): Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Zaiste bez wydania nie będzie zbierania.
Dalej Apostoł Narodów uwypukla jeszcze inny wymiar tejże miary. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Nie rozum, nie głowa, nie przeliczenia czy przewidywania, a serce wyznacza, pokazuje i „nakazuje”. Akcent pada na dwie rzeczywistości: nie żałując i nie myśląc, że muszę (bez przymusu). Naprawdę daje tylko ten, kto miłuje.
W następnym wersecie słyszymy obietnicę, że jeśli z obfitości serca wydaję (się) to Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki. Dochodzimy do sedna, a mianowicie chodzi o bogactwo dobrych uczynków.

Przykład w Synu

Ojciec wydał samego siebie w Jezusie Chrystusie. Uczynił to z wielką radością. Żadnego skąpstwa czy wyrachowania. Rzucił ziarno w ziemię nie zważając na jej jakość. Wszędzie posiał. I ziarno to – Słowo, które stało się ciałem – poddało się procesowi obumarcia. Zaiste umarł i przyniósł plon obfity. Bóg kocha życie! A jest to perspektywa nie życia na tym świecie, a zachowania go na życie wieczne.
Nie żałuje i nie jest przymuszony! Miłość i tylko Miłość tak potrafi. Otwiera na oścież swe Serce. Poddaje się! W Dziejach Apostolskich św. Piotr w jednej z pierwszych katechez podkreśla, że Jezus, Syn Boży przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc. I powracamy na chwilę do św. Pawła: Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

… do naśladowania

W gronie Świętych znajduje się diakon Wawrzyniec. Jest on męczennikiem. Namiestnik rzymski Walerian chciał od niego wydobyć skarby Kościoła, bo tenże zajmował się administracją majątku kościelnego. Diakon zgromadził całe skarby – wszystkich biednych, którym pomagał – i przedstawił ich jako skarb Kościoła. Oto dorodne owoce dawania (się).
Ziarno Wawrzyńca wpadło w dobrą ziemię i obumarło i plon wielokrotny przyniosło. Nie kochał życia. Był gotów jest utracić na rzecz spotkania z Panem Jezusem. Jego obumieranie było okrutną śmiercią męczeńską. To ostatni etap drogi służby, którą podjął jako diakon Kościoła.
Albowiem, gdzie prawdziwe dawanie tam zawsze jest służenie. Służba to wyraz miłości. Służba ofiarna i hojna. Służba, która nie przelicza strat i zysków. Gotowość na obumieranie wzrasta w miarę oddania się Bogu i ludziom na służbę. Jezus Chrystus objawia maksymalną miarę oddania i obumierania. To zaś prowadzi do chwały Ojca!

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI