| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek XXXIII tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny
21 listopada 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Widzi i płacze - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 21 listopada 2019
20 listopada, 2019
Mina i niebo - Łukaszowe pięciominutówki na środę 20 listopada 2019
19 listopada, 2019
Szuka i znajduje - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 19 listopada 2019
18 listopada, 2019
Widzieć i wierzyć „uchem” (na słowo) - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 18 listopada 2019
17 listopada, 2019
Modlitwa i wiara - Łukaszowe pięciominutówki na sobotę 16 listopada 2019
15 listopada, 2019
Wytrwałe wznoszenie - medytacja biblijna na 33 niedzielę zwykłą – 17 listopada 2019
14 listopada, 2019
Wybór i konsekwencje - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 15 listopada 2019
14 listopada, 2019
Bycie u Boga - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 14 listopada 2019
13 listopada, 2019
Boże granice i centrum - Łukaszowe pięciominutówki na środę 13 listopada 2019
12 listopada, 2019
Służba i przykazanie miłości - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 12 listopada 2019
11 listopada, 2019
Miłość jest wymagająca i cierpliwa - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 11 listopada 2019
10 listopada, 2019
Rozpoznanie w Kościele - medytacja biblijna na święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – 9 listopada 2019
08 listopada, 2019
Ciągły wybór życia - medytacja biblijna na 32 niedzielę zwykłą – 10 listopada 2019
07 listopada, 2019
Grzeszni i obdarowani - Łukaszowe pięciominutówki na piątek 8 listopada 2019
07 listopada, 2019
System jedynkowy - Łukaszowe pięciominutówki na czwartek 7 listopada 2019
06 listopada, 2019
Ku pełnej wolności - Łukaszowe pięciominutówki na środę 6 listopada 2019
05 listopada, 2019
Stół, sztućce i nadzieja - Łukaszowe pięciominutówki na wtorek 5 listopada 2019
04 listopada, 2019
Ci, co się nie liczą - Łukaszowe pięciominutówki na poniedziałek 4 listopada 2019
03 listopada, 2019
Wyryłem cię na Mych dłoniach - medytacja biblijna na Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada 2019
01 listopada, 2019
Budowanie z drzewa - medytacja biblijna na 31 niedzielę zwykłą – 3 listopada 2019
31 pazdziernika, 2019
Nie zawiedziesz się - medytacja biblijna na 13 niedzielę zwykłą – 30 czerwca 2019
27 czerwca, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

18 września, 2019
Pielgrzym w drodze do nieba - kazanie na św. Stanisława Kostkę - Gliwice 2019

Na święto Stanisława Kostki refleksja poszła w kierunku "drogi"... pojęcia "w-drodze"... nie chodzi o...


01 sierpnia, 2019
Skarb i perła św. Ignacego Loyoli - kazanie na uroczystość tak zacnego Świętego! (31.07.2019)

Do posłuchania....
21 kwietnia, 2019
Prawdziwie zmartwychwstał!

Koniec. Kropka. - jak napisał \"Gość niedzielny\".
Prawdziwie zmartwychwstał!...

 

 

 

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: ruszam z Panem Jezusem w ostatnią ziemską podróż – dla nas to każdy poranek. Nie idę sam. Pan wskazuje, że niebo jest domem, a ziemia przejściem. Nie ma co się oglądać, a idąc z Nim i za Nim sprawia, że się nie zawiodę.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę nadziei w Bogu złożonej.


Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 9,51-62

Gdy dopełnił się czas Jego wzięcia [z tego świata], postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

Jeden drugiego kąsacie i pożeracie

Pan Jezus wyrusza w ostatnią podróż do Jerozolimy. Nie idzie incognito. Wysyła przed sobą posłańców, by przygotowali miejsca noclegowe. Taka zwykła organizacja wyprawy, bo przecież nie idzie sam. Z innego wydarzenia opisanego przez ewangelistę Jana wiemy, że Samarytanie i Żydzi nie pałali do siebie miłością. Każdy uważał siebie za jedynego depozytariusza prawdziwej wiary i za żadne skarby nie słuchał drugiego. Żydzi mieli Jerozolimę, Samarytanie górę Gerazim. To właśnie z tego powodu mieszkańcy pewnego miasteczka samarytańskiego nie chcieli przyjąć Jezusa i uczniów: ponieważ zmierzał do Jerozolimy.
Na pierwszy rzut oka zgadzamy się z uczniami Jakubem i Janem i ich gwałtowną reakcją. Odpowiedzieli pięknym za nadobne. Jednak warto pamiętać o świętym prawie gościnności, które to dotyczyło wszystkich tamtejszych narodów. Uprzedzenia jednych i drugich nie pozwoliły na dostrzeżenie i przyjęcie Jezusa Chrystusa. Bo ani Samarytanie ani Jakub i Jan, i zapewne pozostali uczniowie, nie pojęli do końca i we wszystkim nauczania Mistrza z Nazaretu.
Pan nie potępia! Nie zsyła ognia! Nie niszczy! Wręcz zabrania takiego sposobu myślenia. Było inne wydarzenie, w którym Piotr upominał Pana i wtedy też Pan Jezus odwrócił się i zgromił go.

Stopień poznania i pierwszeństwo

Kiedy wyruszam w drogę za Panem to trzeba mi być gotowym na to, że nie zostanę przyjęty. Właśnie z powodu znajomości z Nim. Właśnie dlatego, że idę w Jego imię, że wypełniam Jego wolę. To jest wpisane w bycie-uczniem. Składamy deklaracje, które są szczere i wypływają z miłości, jednak za mało pogłębiamy poznanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo w wielu sytuacjach czujemy się zaskoczeni, a nie powinniśmy.
Wołamy z ochoczym sercem: Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus zaś przedstawia niezbyt przyjemną perspektywę: Lisy mają nory i ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Zniechęca? Żadną miarą. Tutaj moglibyśmy zacytować słowa św. Pawła z listu do Galatów: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Wolność bowiem oparta jest na prawdzie. Znamy tylko jej część, a Pan chce, byśmy w całej prawdzie stanęli.
Wsłuchując się w zaproszenie: Pójdź za Mną! Nie sposób nie zauważyć priorytetów wedle których mamy naśladować Syna Bożego. Niech w tym miejscu padają słowa pierwszego przykazania. Otóż będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich, całym umysłem, wszystkimi zdolnościami i umiejętnościami, całymi sobą. W pójściu za Jezusem albo idziemy na całość albo po łepkach.

Najpierw głosić

Bycie przy Panu Jezusie ustala konkretne najpierw i dokonywanie wyborów wedle owego najpierw. Bóg jest jedyny. Dopiero gdy to jest podstawą codzienności uczymy się właściwych proporcji w wędrówce do wiecznej Jerozolimy. To jest posługa życiu, a nie śmierci. Mamy ogłaszać królestwo Boże, królestwo pokoju i sprawiedliwości, królestwo życia wiecznego. Jest nim nasz Pan Jezus Chrystus. On jest Dobrą Nowiną, która ma się rozlegać w naszym świecie.
W tym świetle nie dziwi i nie gorszy wezwanie: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego. Bez pełnego i szczerego zaangażowania, bez hojności i wielkoduszności w byciu-uczniem bruzda będzie krzywa i nierówna. Nie chodzi o perfekcjonizm w posługiwaniu, ale o zapatrzenie w Tego, za którym idziemy. Bardziej w Niego niż w rodziców, przyjaciół czy też otaczających nas ludzi.
Jeśli jest możliwość pożegnania to się to czyni. Natomiast to, co zawsze czynić nam trzeba to przeżegnać. Nie chodzi o postawienia krzyżyka na najbliższych, ale o błogosławienie im, otaczanie ramionami modlitwy, zanoszenie ich przed Pana, wszak On się o wszystko troszczy i robi to bardzo dobrze, bo jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby ktokolwiek, kto za Nim wyruszył szczerze i w prawdzie zawiódł się.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI