| strona główna | kontakt |
 
 
Wtorek XV tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel
16 lipca 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Czy Syn chciałby zakryć? - Mateuszowe pięciominutówki na środę 17 lipca 2019
16 lipca, 2019
Pan niepoprawny politycznie - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 16 lipca 2019
15 lipca, 2019
Słowo, miecz, życie - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 15 lipca 2019
14 lipca, 2019
W najlepszej szkole - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 13 lipca 2019
12 lipca, 2019
Kto pyta nie błądzi - medytacja biblijna na 15 niedzielę zwykłą – 14 lipca 2019
11 lipca, 2019
Roztropne i uważne baczenie - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 12 lipca 2019
11 lipca, 2019
Być Benedyktem - medytacja biblijna na święto Benedykta – 11 lipca 2019
10 lipca, 2019
Właśnie ty i właśnie taki - Mateuszowe pięciominutówki na środę 10 lipca 2019
09 lipca, 2019
Głoszenie bez końca - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 9 lipca 2019
08 lipca, 2019
W drodze i w ciszy - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 8 lipca 2019
07 lipca, 2019
W odpowiedniej mierze i czasie - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 6 lipca 2019
05 lipca, 2019
Znamię przynależności - medytacja biblijna na 14 niedzielę zwykłą – 7 lipca 2019
04 lipca, 2019
Przy stole Pańskim - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 5 lipca 2019
04 lipca, 2019
Wiara konsekwentna - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 4 lipca 2019
03 lipca, 2019
Należę i zależy mi - medytacja biblijna na święto Tomasza Apostoła – 3 lipca 2019
02 lipca, 2019
Akcja ratunkowa - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 2 lipca 2019
01 lipca, 2019
W drodze ku Życiu - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 1 lipca 2019
30 czerwca, 2019
Walka, krew i zwycięstwo - medytacja biblijna na uroczystość Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca 2019
28 czerwca, 2019
Nie zawiedziesz się - medytacja biblijna na 13 niedzielę zwykłą – 30 czerwca 2019
27 czerwca, 2019
Stale wysyłany komunikat - medytacja biblijna na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 28 czerwca 2019
27 czerwca, 2019
Matematyka wieczności - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 11 kwietnia 2019
10 kwietnia, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

21 kwietnia, 2019
Prawdziwie zmartwychwstał!

Koniec. Kropka. - jak napisał \"Gość niedzielny\".
Prawdziwie zmartwychwstał!...


30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...
24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....

 

 

 

Tekst ewangelii: J 8,51-59

Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał /go/ i ucieszył się. Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Wychodzi szydło z worka

Na pytanie kto ważniejszy Bóg czy Mojżesz? Od kogo pochodzimy? Zapewne większość z nas odpowiedziałaby Bóg, i że Boży jesteśmy. To nie jest tylko kwestia zawarcia przymierza, ale przede wszystkim znajomości jego „warunków” i wierności w ich wypełnianiu. Kto nie przestrzega tychże warunków ten łamie przymierza, a jeszcze dokładniej wyłamuje się. Taki łami-przymierze!
Żydzi słuchając nauki Pana Jezusa są oburzeni. Z ich słów wynika, że choć wyznają wiarę w jedynego Boga to są skoncentrowani na ziemi. Szanują przodków, tutaj wspominają Abrahama i proroków, jednak umieścili ich już w grobach na wieki, zamknęli i przywalili kamieniem śmierci. Czy wierzą w życie wieczne? Czy wierzą w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba? Czyż nie dlatego pada stwierdzenie Jezusa: … jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie?
Życie mówi o tym, co w nas pracuje. Codzienne wybory świadczą o tym w jakim przymierzu jesteśmy i jak przymierzem żyjemy. Tego nie da się ukryć! Zresztą specjalnością złego ducha jest ukrywać, zakrywać, nie pozwalać zobaczyć całości. Zaiste zawsze wychodzi szydło z worka i nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać.

Historia zbawienia

Poznawaj Boga twego! Ucz się Go codziennie! Odkrywaj Jego miłosierne oblicze tu i teraz, albowiem tam i potem już nie ma czasu na poznanie. A nie jest to łatwa sprawa! Świat wydaje się być nieustannie spieszącym się pociągiem! Jeszcze dobrze nie stanął na stacji, a już rusza. Porwani tym rytmem i rozkładem bez rozkładu rozkładamy się na łopatki.
Historia jest ważnym elementem i nie wolno go lekceważyć. Chrześcijanin zajmuje się historią zbawienia czyli obecnością Boga w jego życiu i życiu wszechświata. To nie są jakieś chaotyczne, gorączkowe poszukiwania. To jest stały, codzienny wysiłek, by szukać i znajdować wszystko w Bogu, a Boga we wszystkim. Pierwowzorem tego jest Boże w raju usłyszane Adamie, gdzie jesteś. Uwierz, że to Bóg jest pierwszym, który nas szuka, który ciągle „wiązał” rozrywane przez nas przymierze. Jest specjalistą od łatania dziur i rozerwanych miejsc.
A gdy trzeba było to posłał swego Syna, aby uchronić nas przed rozkładem śmierci, byśmy uwierzyli, że jest Drogą, Prawdą, Życiem, że prowadzi nas do domu Ojca, do nieba, do wieczności. Zaiste jeśli ktoś zachowa naukę Pańską, nie zazna śmierci na wieki. To jest najlepsza konserwacja!

Niepoliczalna wieczność

Opętany w rzeczywistości jest ten, kto nie wierzy w życie wieczne! Ten, kto wybiera ziemię i śmierć, kto staje się czcicielem śmierci. Wzrok opuszczony ku ziemi, jakby do niej przywiązany nie jest w stanie podnieść się ku górze, gdzie rozbłyskuje chwała Ojca! Tak trudno jest spojrzeć na krzyż. Tak trudno jest spojrzeć Ukrzyżowanemu w oczy. Tymczasem nie ma innej drogi! Nie istnieje inna możliwość doświadczenia Bożego Miłosierdzia, ostatecznego przymierza zawartego przez Ojca ze światem i ludzkością, przymierza tak mocnego, że nic ani nikt nie jest w stanie go zerwać.
Pytanie Żydów kim Ty siebie czynisz w całej pełni odsłania inne, do którego jest nam trudno się przyznać: kim ja siebie czynię? Odpowiedź na to pytanie da odpowiedź na to kim Jezus, Syn Boży jest we mnie. Pozwól Bogu być Bogiem w twoim życiu. Daj się otoczyć chwałą, łaską miłosierdzia. Syn zna Ojca i ciągle nam objawia ojcowskie oblicze. Niech rozradują się nasze serca. Niech rozradują się serca tych, co nas poprzedzili w wędrówce do domu Ojca i tam czekają na nas. Tak, jak Abraham, rozradował się z tego, że ujrzał dzień Syna.
Nie licz po ziemsku! Owe pięćdziesiąt lat to ograniczenie Bożego działania, a więc ograniczone do minimum patrzenie. Dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie próbuj tego objąć! Nie da się objąć nurtów Bożego miłosierdzia! Ja Jestem to wieczność, do której zostaliśmy zaproszeni. Kamienie go nie uciszą, bo nie mają takiego zasięgu i mocy.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI