| strona główna | kontakt |
 
 
Poniedziałek VII tygodnia okresu wielkanocnego, Wspomnienie dowolne Św. Bedy Czcigodnego, św. Grzegorza VII, św. Maryi Magdaleny de Pazzi
25 maja 2020r.
 
poprzednie 5 minut:

Chodzący w chwale - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 26 maja 2020
25 maja, 2020
Już teraz zwyciężył - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 25 maja 2020
24 maja, 2020
Niebo i ziemia - medytacja biblijna na Wniebowstąpienie Pańskie – 24 maja 2020
23 maja, 2020
W Synu synami - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 23 maja 2020
22 maja, 2020
W cierpliwości ku radości - wielkanocne pięciominutówki na piątek 22 maja 2020
21 maja, 2020
Jeszcze chwila - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 21 maja 2020
20 maja, 2020
Dla każdego coś dobrego - wielkanocne pięciominutówki na środę 20 maja 2020
18 maja, 2020
Pożytek z rozstania - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 19 maja 2020
18 maja, 2020
Uprzedzeni - nieprzygotowani - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 18 maja 2020
17 maja, 2020
Kocham – nigdy dość - medytacja biblijna na VI Niedzielę Wielkanocną – 17 maja 2020
16 maja, 2020
Wybieram Chrystusa - medytacja biblijna na święto Andrzej Boboli – 16 maja 2020
15 maja, 2020
Wszystko wiem i mam - wielkanocne pięciominutówki na piątek 15 maja 2020
14 maja, 2020
Nie los, a wybranie - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2020
13 maja, 2020
Czystość i płodność - wielkanocne pięciominutówki na środę 13 maja 2020
12 maja, 2020
Niech świat się dowie - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 12 maja 2020
11 maja, 2020
Ikona objawia - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 11 maja 2020
10 maja, 2020
Serce wierzącego - medytacja biblijna na V Niedzielę Wielkanocną – 10 maja 2020
09 maja, 2020
Życie Słowem wiary - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 9 maja 2020
08 maja, 2020
O pasterzu i od pasterza - medytacja biblijna na święto Stanisława Biskupa – 8 maja 2020
07 maja, 2020
Nie do wiary - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 7 maja 2020
06 maja, 2020
Matematyka wieczności - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 11 kwietnia 2019
10 kwietnia, 2019

 

z ostatniej chwili
---------------------

14 maja, 2020
Droga nawiedzenia - wejdźcie na nią - kazanie odpustowe 10.05.2020 Gliwice

Maryja, Matka Dobrej Drogi nawiedza nas wraz z Jezusem, który przychodzi i uczy Drogi do życia wiecznego!...


14 maja, 2020
Nie tylko o krzewie winnym - kazanie na 13 maja 2020 Gliwice

W sanktuarium i nowenna i Matka Boża Fatimska...
A wszystko zasadza się na byciu latoroślą w Krzewie...

08 maja, 2020
Patriotyzm i matka - konferencja 3/2020 Gliwice odpust

Matka uczy Ojczyzny...
Matka uczy patriotyzmu...
Matka prowadzi do Drogi do ojczyzny, która jest...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 8,51-59

Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał /go/ i ucieszył się. Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Wychodzi szydło z worka

Na pytanie kto ważniejszy Bóg czy Mojżesz? Od kogo pochodzimy? Zapewne większość z nas odpowiedziałaby Bóg, i że Boży jesteśmy. To nie jest tylko kwestia zawarcia przymierza, ale przede wszystkim znajomości jego „warunków” i wierności w ich wypełnianiu. Kto nie przestrzega tychże warunków ten łamie przymierza, a jeszcze dokładniej wyłamuje się. Taki łami-przymierze!
Żydzi słuchając nauki Pana Jezusa są oburzeni. Z ich słów wynika, że choć wyznają wiarę w jedynego Boga to są skoncentrowani na ziemi. Szanują przodków, tutaj wspominają Abrahama i proroków, jednak umieścili ich już w grobach na wieki, zamknęli i przywalili kamieniem śmierci. Czy wierzą w życie wieczne? Czy wierzą w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba? Czyż nie dlatego pada stwierdzenie Jezusa: … jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie?
Życie mówi o tym, co w nas pracuje. Codzienne wybory świadczą o tym w jakim przymierzu jesteśmy i jak przymierzem żyjemy. Tego nie da się ukryć! Zresztą specjalnością złego ducha jest ukrywać, zakrywać, nie pozwalać zobaczyć całości. Zaiste zawsze wychodzi szydło z worka i nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać.

Historia zbawienia

Poznawaj Boga twego! Ucz się Go codziennie! Odkrywaj Jego miłosierne oblicze tu i teraz, albowiem tam i potem już nie ma czasu na poznanie. A nie jest to łatwa sprawa! Świat wydaje się być nieustannie spieszącym się pociągiem! Jeszcze dobrze nie stanął na stacji, a już rusza. Porwani tym rytmem i rozkładem bez rozkładu rozkładamy się na łopatki.
Historia jest ważnym elementem i nie wolno go lekceważyć. Chrześcijanin zajmuje się historią zbawienia czyli obecnością Boga w jego życiu i życiu wszechświata. To nie są jakieś chaotyczne, gorączkowe poszukiwania. To jest stały, codzienny wysiłek, by szukać i znajdować wszystko w Bogu, a Boga we wszystkim. Pierwowzorem tego jest Boże w raju usłyszane Adamie, gdzie jesteś. Uwierz, że to Bóg jest pierwszym, który nas szuka, który ciągle „wiązał” rozrywane przez nas przymierze. Jest specjalistą od łatania dziur i rozerwanych miejsc.
A gdy trzeba było to posłał swego Syna, aby uchronić nas przed rozkładem śmierci, byśmy uwierzyli, że jest Drogą, Prawdą, Życiem, że prowadzi nas do domu Ojca, do nieba, do wieczności. Zaiste jeśli ktoś zachowa naukę Pańską, nie zazna śmierci na wieki. To jest najlepsza konserwacja!

Niepoliczalna wieczność

Opętany w rzeczywistości jest ten, kto nie wierzy w życie wieczne! Ten, kto wybiera ziemię i śmierć, kto staje się czcicielem śmierci. Wzrok opuszczony ku ziemi, jakby do niej przywiązany nie jest w stanie podnieść się ku górze, gdzie rozbłyskuje chwała Ojca! Tak trudno jest spojrzeć na krzyż. Tak trudno jest spojrzeć Ukrzyżowanemu w oczy. Tymczasem nie ma innej drogi! Nie istnieje inna możliwość doświadczenia Bożego Miłosierdzia, ostatecznego przymierza zawartego przez Ojca ze światem i ludzkością, przymierza tak mocnego, że nic ani nikt nie jest w stanie go zerwać.
Pytanie Żydów kim Ty siebie czynisz w całej pełni odsłania inne, do którego jest nam trudno się przyznać: kim ja siebie czynię? Odpowiedź na to pytanie da odpowiedź na to kim Jezus, Syn Boży jest we mnie. Pozwól Bogu być Bogiem w twoim życiu. Daj się otoczyć chwałą, łaską miłosierdzia. Syn zna Ojca i ciągle nam objawia ojcowskie oblicze. Niech rozradują się nasze serca. Niech rozradują się serca tych, co nas poprzedzili w wędrówce do domu Ojca i tam czekają na nas. Tak, jak Abraham, rozradował się z tego, że ujrzał dzień Syna.
Nie licz po ziemsku! Owe pięćdziesiąt lat to ograniczenie Bożego działania, a więc ograniczone do minimum patrzenie. Dla Boga jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie próbuj tego objąć! Nie da się objąć nurtów Bożego miłosierdzia! Ja Jestem to wieczność, do której zostaliśmy zaproszeni. Kamienie go nie uciszą, bo nie mają takiego zasięgu i mocy.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI