| strona główna | kontakt |
 
 
III Niedziela Wielkiego Postu
24 marca 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Jaki Ojciec takie miłosierdzie - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 23 marca 2019
22 marca, 2019
Uci(e)sz się miłosierdziem! - medytacja biblijna na 3. niedzielę Wielkiego Postu – 24 marca 2019
21 marca, 2019
Cud na naszych oczach - wielkopostne pięciominutówki na piątek 22 marca 2019
21 marca, 2019
Nadzieja na ziemi ku życiu wiecznemu - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 21 marca 2019
20 marca, 2019
Wsłuchani w wolę Ojca - wielkopostne pięciominutówki na środę 20 marca 2019
19 marca, 2019
Trzy stopnie miłości - medytacja biblijna na uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – 19 marca 2019
18 marca, 2019
Taka sama miara - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 18 marca 2019
17 marca, 2019
Jeden z wszystkich - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 16 marca 2019
15 marca, 2019
Wspinaczka na szczyt - medytacja biblijna na 2. niedzielę Wielkiego Postu – 17 marca 2019
14 marca, 2019
Sposób postępowania - wielkopostne pięciominutówki na piątek 15 marca 2019
14 marca, 2019
Jakie podejście takie obejście - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 14 marca 2019
13 marca, 2019
Pozwólmy, aby był miłosierny - wielkopostne pięciominutówki na środę 13 marca 2019
12 marca, 2019
Szum modlitwy - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 12 marca 2019
11 marca, 2019
Żyć miłosierdziem - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 11 marca 2019
10 marca, 2019
Być dostrzeżonym i usłyszanym - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 9 marca 2019
08 marca, 2019
Z wyboru - medytacja biblijna na 1. niedzielę Wielkiego Postu – 10 marca 2019
07 marca, 2019
W dobrej Bożej obecności - wielkopostne pięciominutówki na piątek po Popielcu – 8 marca 2019
07 marca, 2019
Jezus jest Drogą i Życiem - wielkopostne pięciominutówki na czwartek po Popielcu – 7 marca 2019
06 marca, 2019
Droga i środki - wielkopostne pięciominutówki na Środę Popielcową – 6 marca 2019
05 marca, 2019
Opuszczenie – zawierzenie - Markowe pięciominutówki na wtorek 5 marca 2019
04 marca, 2019
Doskonałość w szczegółach - medytacja biblijna na 29 grudnia 2018
28 grudnia, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 2,22-35

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Miłość Boża i jej dostosowanie

Kto zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała (1J 2). Tak napisał św. Jan Apostoł. W liście do Rzymian (10,8) św. Paweł napisał, że słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Słowo czyli nauka. I na dodatek nie przekracza naszych możliwości w kwestii wcielenia tegoż słowa w życie.
Miłość Boża jest doskonała sama w sobie, a wierzący przyjmując ją syci się na miarę swych możliwości. Jest z nią jak z pojemnością naczyń. Zawsze wypełnia po brzegi. Nie spoglądajmy na jej wypełnienie w kategoriach perfekcjonizmu. Doskonałość na ziemi jest wzrastaniem, pogłębianiem aż do ostatniego tchnienia.
Jeszcze jeden element tej miłości i doskonałości. Potrafi czekać i radować się tym, co jest. Błogosławi Boga z serca i sercem. Ona zawsze kieruje do Źródła, którym jest nasz Pan i Nowonarodzony Król.

Przykład Symeona

Te wszystkie cechy znajdujemy w życiu starca Symeona. Wiernie słucha obietnicy Bożej. Jego codzienność wypełnia wyczekiwanie pociechy Izraela i jest w „stałej łączności” z Duchem Świętym. W wierności wierzy, bo zostało mu objawione, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Przecież kiedy ujrzymy Syna Bożego to będzie oznaczało, że śmierć nie ma nad nami władzy. Czyż nie to ma zajmować nasze serca i głowy?
Symeon poddaje się działaniu Ducha – żyje za natchnieniem tegoż Ducha, a ten przemawia przez słowo, na modlitwie i przez wydarzenia codzienne posługując się nimi, by powiedzieć nam tak wiele. Dobrze wiemy, że to nie Duch wziął go za rękę i przyprowadził do świątyni. To Symeon wstał i ruszył na spotkanie.
Skąd wiedział, że to jest to Dzieciątko? Tego nie da się wytłumaczyć po ludzku. Po prostu wiedział. Każde dziecię wzięte w objęcia przypomina nam o Bogu i wywołuje błogosławieństwo. A napełnieni Bogiem po brzegi chcę Go więcej i pragnę odejść, by już w całej pełni kosztować słodyczy Pana. To normalna kolej rzeczy.

Wsłuchani i zadziwieni w tym, co najmniejsze

Także i Maryja i Józef są pełni miłości Bożej. Wypełniają Prawo (słowo Boże) z całą pokorą i cierpliwością. Nie chcą uchybić nawet najmniejszym jego przepisom (motyw pary gołębi). Święty Ignacy w Ćwiczeniach duchowych podaje trzy stopnie pokory, a drugi charakteryzuje się tym, że człowiek nie chce popełnić nawet najmniejszego grzechu, a ten jest odwróceniem się do Pana, nie słuchaniem Jego słowa.
Wsłuchani w słowo Boże dziwują się temu, co ono mówi. Ono bowiem zaskakuje. Przekazuje coś, czego dotąd nie słyszano, o czym nie wiedzieliśmy. Niekiedy jest tak, że dociera do nas po długim czasie rozważania. Maryja usłyszała, rzekłbym ciąg dalszy orędzia zwiastowania: Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. I kolejną odsłonę Jej roli w historii zbawienia: A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
Bóg objawia powoli plan miłości. Nie potrzeba pośpiechu. Nie trzeba niczego przyspieszać. Początek taki sam dla każdego: przedstawić Panu i poświęcić się Jemu. Odkrywać kim jestem i odnosić do Tego, od którego pochodzę. A ofiary nie są wielkie w stosunku do tego, co otrzymuję. Miłość Boża wypełnia po brzegi i warto nią żyć!

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI