| strona główna | kontakt |
 
 
Poniedziałek XX tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie obowiązkowe Św. Bernarda
20 sierpnia 2018r.
 
poprzednie 5 minut:

Granice możności i niemożności - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 21 sierpnia 2018
20 sierpnia, 2018
Najwyższe Dobro - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 20 sierpnia 2018
19 sierpnia, 2018
Dziecko dziecko zrozumie - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 18 sierpnia 2018
17 sierpnia, 2018
Niebo w gębie - medytacja biblijna na 20. niedzielę zwykłą – 19 sierpnia 2018
16 sierpnia, 2018
Kontemplować początek w Bogu i z Bogiem - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 17 sierpnia 2018
16 sierpnia, 2018
Zmęczeni przebaczaniem - Mateuszowe pięciominutówki na czwartek 16 sierpnia 2018
15 sierpnia, 2018
Koniec już na początku - medytacja biblijna na uroczystość Wniebowzięcia NMP -15 sierpnia 2018
14 sierpnia, 2018
Największy w królestwie niebieskim - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 14 sierpnia 2018
13 sierpnia, 2018
Podatki - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 13 sierpnia 2018
12 sierpnia, 2018
Możliwości wiary - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 11 sierpnia 2018
10 sierpnia, 2018
Wonność Chrystusa - medytacja biblijna na 19. niedzielę zwykłą – 12 sierpnia 2018
09 sierpnia, 2018
Obumieranie z miłości - medytacja biblijna na święto Wawrzyńca – 10 sierpnia 2018
09 sierpnia, 2018
Radykalizm pójścia za Panem - medytacja biblijna na święto Teresy Benedykty od Krzyża – 9 sierpnia 2018
08 sierpnia, 2018
Przerwa w dostawie - 1-8 sierpnia
31 lipca, 2018
Nie-legalnie - Mateuszowe pięciominutówki na środę 1 sierpnia 2018
31 lipca, 2018
By upodobnić się bardziej - Mateuszowe pięciominutówki na wtorek 31 lipca 2018
30 lipca, 2018
Myślcie! - Mateuszowe pięciominutówki na poniedziałek 30 lipca 2018
29 lipca, 2018
Poddani Bożym wpływom - Mateuszowe pięciominutówki na sobotę 28 lipca 2018
27 lipca, 2018
Boża teraźniejszość - medytacja biblijna na 17. niedzielę zwykłą – 29 lipca 2018
26 lipca, 2018
Od niezrozumienia do rozumienia - Mateuszowe pięciominutówki na piątek 27 lipca 2018
26 lipca, 2018
Wielkość w pokorze - medytacja biblijna na uroczystość NMP Królowej Polski – 3 maja 2018
02 maja, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Wielkość nieoznakowana

Wsłuchując się w przekaz Apokalipsy staje przed naszymi oczyma piękno i wielkość Matki. Czy jest to przytłaczające? Czy też nie rodzi się w nas odruchowo pragnienie przylgnięcia do Niej? Nie lękamy się takiej majestatyczności.
Wiemy i wierzymy, że jest wielka, że jest kimś, a rozpoznajemy Ją jako kobietę pokorną, prostą i tak bliską. Znamy także źródło Jej wielkości, a bije ono w Jej więzi z Synem, którego przyjęła do Serca i pod Serce swoje. Ten, kto jest zjednoczony z Bogiem jest kimś, jest wielki.
Mówimy o wielkości nieoznakowanej. Nie są to banery, akcje reklamowe. To żadna firma światowa. Jej znakiem firmowym jest pokora, a dla tej nie ma miejsca w tym świecie. Pokorny jest utożsamiany z głupim, niezaradnym, do niczego. Tymczasem tylko taki jest naprawdę wielki.

Wielkość pokorna

Jakże odmienny jest opis janowy, który słyszeliśmy: scena pod Krzyżem. W tym miejscu zakrólowała wespół z Synem. Pan nasz objawił się na tronie Krzyża, na którym obdarował nas największym darem, darem zbawienia. Królowanie w Jezusie to bycie zbawionym, to otwarcie się na dar wieczności.
Poddani – zawierzeni – naśladują swego króla. Tak więc wydarzenie Golgoty jest wzorcowym. Tu uczymy się królowania, albowiem będąc synami i córkami Króla uczyć się mamy stylu królowania. Pan nie zapomina o nas! W chwili śmierci, najtrudniejszego momentu w życiu człowieka, trudnego dla tych, co „pozostają” On nie zostawia nas sierotami! Daje nam jakże cenny dar! Daje nam Matkę! Swoją Matkę! Daje Ją nam jako Matkę i jako Królową.
Kontemplujmy Matkę obok krzyża Jezusowego. Stańmy tam razem z Nią i innymi. Starajmy się choć przez chwilę odczuć to, co Królowa odczuwała widząc swego Syna – Króla konającego. Czyż i w tym stylu maryjnym nie widać wielkości? Tu nie ma cierpiętnictwa. Tak, jest tutaj męczeństwo – świadectwo. Bez pokornego przyjęcia woli Ojca – które to dla Niej zaczęło się w nazaretańskim zwiastowaniu – nic nie zrozumiemy z tego królowania. Pojmie to tylko ten, kto wie, że jest miłowany przez Pana!

Wziął Ją do siebie

Czy nie jest czymś naturalnym przyjęcie daru? To coś normalnego. Być może jakiś wstyd czy też myślenie, żem niegodzien się wkrada do serca i umysłu i wierci dziurę! Odrzućmy je.
Maryja, nasza Królowa jest naszą Matką. Pragnie być w naszych sercach, domach, rodzinach. Chce być z nami w naszych zagrodach, obejściach, w pałacach i prostych zagrodach. Jej nie marzą się flesze, kamery, wystawność i przepych. Maryja jest pokorną Królową, która jest blisko swoich dzieci, w ich troskach i nadziejach, w upadkach i powstawaniu. Byłoby czymś zaiste dziwnym czy wręcz nierozumnym, gdyby ktoś nie wziął Matki do siebie!
Oto Ja służebnica Pańska. Oto styl królowania chrześcijanina. Pod krzyżem i na krzyżu, razem z Jezusem, razem z Maryją. Wszystko ku doświadczeniu zmartwychwstania, do którego poprzez udział z Nim mamy otwartą bramę. Królowanie Boże jest królowaniem na wieki! Powraca obraz z Apokalipsy. Gdy dopełnimy wedle możliwości drogi ziemskiej znajdziemy się przed Panem, w miejscu przez Niego przygotowanym. Oby rozległ się dźwięk pieśni: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI