| strona główna | kontakt |
 
 
Środa II tygodnia okresu zwykłego, Wspomnienie dowolne Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy
23 stycznia 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Serce bijące życiem - Markowe pięciominutówki na środę 23 stycznia 2019
22 stycznia, 2019
Miłosierdzie to przepis na życie - Markowe pięciominutówki na wtorek 22 stycznia 2019
21 stycznia, 2019
Moc słowa Bożego - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 21 stycznia 2019
20 stycznia, 2019
Fascynacja i przerażenie wobec nieskończoności - Markowe pięciominutówki na sobotę 19 stycznia 2019
18 stycznia, 2019
Matka słucha i mówi - medytacja biblijna na 2. niedzielę zwykłą – 20 stycznia 2019
17 stycznia, 2019
Być w obecności Pana - Markowe pięciominutówki na piątek 18 stycznia 2019
17 stycznia, 2019
Czego naprawdę chcę/chcemy? - Markowe pięciominutówki na czwartek 17 stycznia 2019
16 stycznia, 2019
Gorączka egoizmu – zdolność służenia - Markowe pięciominutówki na środę 16 stycznia 2019
15 stycznia, 2019
Nauka Pańska z mocą - Markowe pięciominutówki na wtorek 15 stycznia 2019
14 stycznia, 2019
Niebo tak upragnione - Markowe pięciominutówki na poniedziałek 14 stycznia 2019
13 stycznia, 2019
Świadectwo Jana Chrzciciela – w radości i wolności - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 12 stycznia 2019
11 stycznia, 2019
Moc w sercu - medytacja biblijna na niedzielę Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019
10 stycznia, 2019
Chcę, bądź oczyszczony - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 11 stycznia 2019
10 stycznia, 2019
Nie przypadek, a plan miłości w „dziś” - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 10 stycznia 2019
09 stycznia, 2019
Zawierzyć w trudzie (próbie) - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 9 stycznia 2019
08 stycznia, 2019
Miłość, spojrzenie i sytość - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 8 stycznia 2019
07 stycznia, 2019
Radykalna zmiana i owoce - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 7 stycznia 2019
06 stycznia, 2019
Natanaela powołanie - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 5 stycznia 2019
04 stycznia, 2019
Uczciwie i wytrwale - medytacja biblijna na uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia 2019
03 stycznia, 2019
Za Jezusem do domu - bożonarodzeniowe pięciominutówki na 4 stycznia 2019
03 stycznia, 2019
Wielkość w pokorze - medytacja biblijna na uroczystość NMP Królowej Polski – 3 maja 2018
02 maja, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...


24 maja, 2018
Dzień Matki

Dla naszych kochanych Mam....
30 marca, 2018
Minutka na Wigilię Paschalną

Tyle słowa. Tyle obrazów. Tyle wrażeń. Od codzienności do święta. Od ciemności do światła. O śmierci...

 

 

 

Tekst ewangelii: J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Wielkość nieoznakowana

Wsłuchując się w przekaz Apokalipsy staje przed naszymi oczyma piękno i wielkość Matki. Czy jest to przytłaczające? Czy też nie rodzi się w nas odruchowo pragnienie przylgnięcia do Niej? Nie lękamy się takiej majestatyczności.
Wiemy i wierzymy, że jest wielka, że jest kimś, a rozpoznajemy Ją jako kobietę pokorną, prostą i tak bliską. Znamy także źródło Jej wielkości, a bije ono w Jej więzi z Synem, którego przyjęła do Serca i pod Serce swoje. Ten, kto jest zjednoczony z Bogiem jest kimś, jest wielki.
Mówimy o wielkości nieoznakowanej. Nie są to banery, akcje reklamowe. To żadna firma światowa. Jej znakiem firmowym jest pokora, a dla tej nie ma miejsca w tym świecie. Pokorny jest utożsamiany z głupim, niezaradnym, do niczego. Tymczasem tylko taki jest naprawdę wielki.

Wielkość pokorna

Jakże odmienny jest opis janowy, który słyszeliśmy: scena pod Krzyżem. W tym miejscu zakrólowała wespół z Synem. Pan nasz objawił się na tronie Krzyża, na którym obdarował nas największym darem, darem zbawienia. Królowanie w Jezusie to bycie zbawionym, to otwarcie się na dar wieczności.
Poddani – zawierzeni – naśladują swego króla. Tak więc wydarzenie Golgoty jest wzorcowym. Tu uczymy się królowania, albowiem będąc synami i córkami Króla uczyć się mamy stylu królowania. Pan nie zapomina o nas! W chwili śmierci, najtrudniejszego momentu w życiu człowieka, trudnego dla tych, co „pozostają” On nie zostawia nas sierotami! Daje nam jakże cenny dar! Daje nam Matkę! Swoją Matkę! Daje Ją nam jako Matkę i jako Królową.
Kontemplujmy Matkę obok krzyża Jezusowego. Stańmy tam razem z Nią i innymi. Starajmy się choć przez chwilę odczuć to, co Królowa odczuwała widząc swego Syna – Króla konającego. Czyż i w tym stylu maryjnym nie widać wielkości? Tu nie ma cierpiętnictwa. Tak, jest tutaj męczeństwo – świadectwo. Bez pokornego przyjęcia woli Ojca – które to dla Niej zaczęło się w nazaretańskim zwiastowaniu – nic nie zrozumiemy z tego królowania. Pojmie to tylko ten, kto wie, że jest miłowany przez Pana!

Wziął Ją do siebie

Czy nie jest czymś naturalnym przyjęcie daru? To coś normalnego. Być może jakiś wstyd czy też myślenie, żem niegodzien się wkrada do serca i umysłu i wierci dziurę! Odrzućmy je.
Maryja, nasza Królowa jest naszą Matką. Pragnie być w naszych sercach, domach, rodzinach. Chce być z nami w naszych zagrodach, obejściach, w pałacach i prostych zagrodach. Jej nie marzą się flesze, kamery, wystawność i przepych. Maryja jest pokorną Królową, która jest blisko swoich dzieci, w ich troskach i nadziejach, w upadkach i powstawaniu. Byłoby czymś zaiste dziwnym czy wręcz nierozumnym, gdyby ktoś nie wziął Matki do siebie!
Oto Ja służebnica Pańska. Oto styl królowania chrześcijanina. Pod krzyżem i na krzyżu, razem z Jezusem, razem z Maryją. Wszystko ku doświadczeniu zmartwychwstania, do którego poprzez udział z Nim mamy otwartą bramę. Królowanie Boże jest królowaniem na wieki! Powraca obraz z Apokalipsy. Gdy dopełnimy wedle możliwości drogi ziemskiej znajdziemy się przed Panem, w miejscu przez Niego przygotowanym. Oby rozległ się dźwięk pieśni: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI