| strona główna | kontakt |
 
 
Poniedziałek Wielkanocny
22 kwietnia 2019r.
 
poprzednie 5 minut:

Przyjaźń i słowo - medytacja biblijna na poniedziałek w Oktawie wielkanocnej – 22 kwietnia 2019
21 kwietnia, 2019
Doświadczyć! - medytacja biblijna na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 21 kwietnia 2019
20 kwietnia, 2019
W łonie miłosierdzia - medytacja biblijna na Wigilię Paschalną – 20 kwietnia 2019
20 kwietnia, 2019
Na własne oczy... oniemieli... - refleksja na Wielką Sobotę
19 kwietnia, 2019
Wpatruję się w Ukrzyżowanego - medytacja biblijna na Wielki Piątek – 19 kwietnia 2019
18 kwietnia, 2019
Drobne, płynne, miłosne - medytacja biblijna na Wielki Czwartek – 18 kwietnia 2019
17 kwietnia, 2019
Ogłuszenie - medytacja biblijna na Wielką Środę – 17 kwietnia 2019
16 kwietnia, 2019
Gorzki smak w ustach - medytacja biblijna na Wielki Wtorek – 16 kwietnia 2019
15 kwietnia, 2019
Miłość bezwarunkowa - medytacja biblijna na Wielki Poniedziałek – 15 kwietnia 2019
14 kwietnia, 2019
Bóg „rządzi” służąc - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 13 kwietnia 2019
12 kwietnia, 2019
Wpatrzeni w Kroplę miłosierdzia - medytacja biblijna na Niedzielę Palmową – 14 kwietnia 2019
11 kwietnia, 2019
Wpatrzeni w dzieła Ojca - wielkopostne pięciominutówki na piątek 12 kwietnia 2019
11 kwietnia, 2019
Matematyka wieczności - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 11 kwietnia 2019
10 kwietnia, 2019
W Synu wolność, prawda i miłość - wielkopostne pięciominutówki na środę 10 kwietnia 2019
09 kwietnia, 2019
Cnota cierpliwości - wielkopostne pięciominutówki na wtorek 9 kwietnia 2019
08 kwietnia, 2019
We właściwym kierunku - wielkopostne pięciominutówki na poniedziałek 8 kwietnia 2019
07 kwietnia, 2019
Rozejść się czy zjednoczyć? - wielkopostne pięciominutówki na sobotę 6 kwietnia 2019
05 kwietnia, 2019
Kamienie kruszone w dłoniach - medytacja biblijna na 5. niedzielę Wielkiego Postu – 7 kwietnia 2019
04 kwietnia, 2019
Niewygoda prawdy - wielkopostne pięciominutówki na piątek 5 kwietnia 2019
04 kwietnia, 2019
Zawierzenie - wielkopostne pięciominutówki na czwartek 4 kwietnia 2019
03 kwietnia, 2019
Jezus jest pośród nas!
medytacja biblijna na czwartek w Oktawie wielkanocnej 5 kwietnia 2018

04 kwietnia, 2018

 

z ostatniej chwili
---------------------

21 kwietnia, 2019
Prawdziwie zmartwychwstał!

Koniec. Kropka. - jak napisał \"Gość niedzielny\".
Prawdziwie zmartwychwstał!...


14 kwietnia, 2019
Wielkotygodniowe minutówki - tradycyjnie jak co roku dla tych,co mają minutę...

Mamy Go… - wielkotygodniowe minutki…

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Nie...

30 maja, 2018
Boże Ciało

Oby Ciebie nie zabrakło... ...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 24,35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.

Pośród nich

Powiedziałbym, że stanął na środku. W takim miejscu, że był widoczny dla każdego. Bóg nie ukrywa się po kątach. Bóg nie stoi z boku. Ciągle jest „oskarżany”, że Go nie ma, że nie interesuje się itp. W większości wypadków chodzi o to, że nie jest chłopcem na posyłki, że nie ma Go wtedy, kiedy ja/my uważam(y), że powinien przyjść i zrobić to, co ja/my chce(my).
Pan Jezus jest pośród nas zawsze kiedy opowiadamy o tym, co nas spotkało w drodze, kiedy wyznajemy, iż poznaliśmy Go przy łamaniu chleba. Nie idzie o sposób łamania tegoż chleba, ale o sam fakt, który pozostaje niezastępowalny przez nic innego, jest tak jedyny i niepowtarzalny!
Bo tak naprawdę opowiadamy o tym, czym żyjemy, o spotkaniach, które się odbyły, o rzeczach, które widziały nasze oczy, o słowach, które słyszały nasze uszy. Opowiadamy całymi sobą. Tak więc głosimy, że jest pośród nas, że wypełniły się słowa Pana: zostanę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Jezus jest pokojem

Tam, gdzie Pan Jezus się pojawia tam też przychodzi dar pokoju: Pokój wam! Nie ma takiej sytuacji, której On nie mógłby uspokoić. Ta, w której uczestniczymy jest wręcz tragiczna. Uczniowie są zatrwożeni i wylękli. Są tak obolali po wydarzeniach paschalnych, że nie potrafią się pozbierać. Świat runął! Rozsypał się jak rozbity kryształ na tysiące kawałków. Nie ma w nich pokoju! To są ludzie niepokoju.
Skoro do naszych serc i umysłów wkradł się „niepokój” to nie dziwi reakcja: zdawało się, że widzą ducha. Tudzież nie dziwi pytanie Pana Jezusa: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Już nie chcą zaryzykować drugi raz? Czy nie ma w ich głowach pytania o sens kolejnego kroku w ciemno? Bez ufności nie ma spotkania. Bez zawierzenia nie ma kroku „w przepaść”. Oczyszcza z tego, co „ludzkie”.
Bez Bożego pokoju nie będziemy świadkami śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Pokój, który On przynosi i daje jest upragniony przez ludzkość. Nikt takiego pokoju nie jest w stanie dać! Tylko Jezus! I my mamy być tego przykładem. Po tym mają być rozpoznawani uczniowie Pana!

Wcielenie i Zmartwychwstanie

Tutaj warto choć na chwilę zatrzymać się nad ciałem. Tajemnica Wcielenia jest połączona z tajemnicą Zmartwychwstania. Już nic nie jest takie samo. Słyszymy słowa kierowane do zalęknionych uczniów: Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Ten sam! Już inaczej widziany, doświadczany, spotykany. Tego nie da się odwrócić. Tutaj wybrzmiewa moc zmartwychwstania. To jest dzieło Ojca!
Nie dowierzamy! Zdumienie nie otwiera nas jeszcze na ten wymiar i... zaskoczenie jeszcze większe, bo... Pan Jezus je. Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. To cały czas wymiar cielesny. Nie, nie jesteśmy w stanie pojąć tego przemienienia, które dokonuje się w Jezusie Chrystusie. Przemienienia, które jest dla każdego człowieka.
Tylko wiara otwiera nam oczy, uszy i serca. To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Jezus oświeca nasze umysły. Jego światło sprawia, że rozumiemy Pisma. Moc Jego słowa działa tak, że idziemy i głosimy w imię Jego nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, że stajemy się coraz bardziej świadkami Jego śmierci i zmartwychwstania.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać "pięciominutówki" bezpośrednio na adres mailowy wystarczy napisać prośbę na adres: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI